86 Trong thời kỳ sau rốt Đức Chúa Trời chủ yếu dùng lời để hoàn thành mọi thứ

Verse 1

Trong thời kỳ sau rốt,

khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt,

Ngài chủ yếu dùng lời để hoàn thành mọi thứ,

khiến tất cả trở nên rõ ràng,

dùng lời để hoàn thành mọi thứ,

khiến tất cả trở nên rõ ràng,

dùng lời để hoàn thành mọi thứ,

khiến tất cả trở nên rõ ràng.


Pre-Chorus

Chỉ trong lời Ngài, ngươi mới có thể

thấy được Ngài là gì, thấy được Ngài là gì;

chỉ trong lời Ngài, ngươi mới có thể

thấy được Ngài là chính Đức Chúa Trời.


Chorus 1

Khi Đức Chúa Trời nhập thể

đến với thế gian, Ngài không làm

công tác khác ngoài việc phán lời –

như thế chẳng cần có sự kiện gì;

chỉ lời thôi đã đủ rồi.


Verse 2

Đức Chúa Trời đã đến thế gian

trong thời kỳ sau rốt

để thực hiện chức vụ của lời phán,

từ đó loài người có thể biết Ngài,

loài người có thể thấy được,

thấy được Ngài là gì,

và thấy được sự khôn ngoan của Ngài

cùng mọi việc làm diệu kỳ của Ngài.


Chorus 2

Trong suốt Thời đại Vương quốc,

Đức Chúa Trời chủ yếu dùng lời

để chinh phục hết thảy nhân loại.

Trong tương lai, lời Ngài phán

cũng sẽ đến với mọi tôn giáo và quốc gia,

mọi giáo phái và lĩnh vực.


Chorus 3

Ngài dùng lời để chinh phục,

khiến tất cả con người thấy rằng

lời Ngài mang thẩm quyền,

lời Ngài mang thẩm quyền và sức mạnh –

và vì thế, ngày nay, các ngươi chỉ

đối mặt với lời của Đức Chúa Trời,

các ngươi chỉ đối mặt

với lời của Đức Chúa Trời.


Bridge

Vào ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời,

những lời của Ngài sẽ cho thấy

quyền năng và thẩm quyền của mình.

Từng lời của Ngài từ xa xưa cho đến ngày nay

sẽ được hoàn thành và sẽ xảy ra.

Bằng cách này, vinh hiển

sẽ đến với Đức Chúa Trời trên đất –

nghĩa là, lời Ngài sẽ cai trị trần thế,

lời Ngài sẽ cai trị trần thế.


Chorus 4

Tất cả những kẻ gian ác

sẽ bị hành phạt bởi lời phán ra

từ miệng Đức Chúa Trời,

tất cả những ai công chính

sẽ được ban phước bằng lời phán ra

từ miệng Đức Chúa Trời,

tất cả sẽ được thiết lập và làm cho

trọn vẹn bởi lời, lời phán ra

từ miệng Đức Chúa Trời.

Chẳng có dấu kỳ hay phép lạ nào;

chỉ lời Ngài hoàn thành tất cả,

và lời Ngài sẽ tạo ra hiện thực.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời

Trước: 85 Sự phán xét bằng lời đại diện thẩm quyền của Đức Chúa Trời rõ hơn

Tiếp theo: 87 Đức Chúa Trời nhập thể của thời kỳ sau rốt hoàn thiện con người bằng lời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger