1029 Sông nước sự sống

1 Sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Ðức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Trên mỗi bên bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái. Những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Ðức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành, và các tôi tớ Ngài sẽ hầu việc Ngài. Họ sẽ được thấy mặt Ngài và danh Ngài sẽ ở trên trán họ. Ðêm không còn nữa, và họ sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Ðức Chúa Trời sẽ soi sáng cho. Họ sẽ trị vì đời đời.

2 Thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống. Nầy, đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với họ, họ sẽ là dân sự của Ngài. Chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với họ, và là Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt của họ, sẽ không có sự chết, cũng không có đau buồn, than khóc, hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhứt đã qua rồi. Kẻ nào khát, Ngài sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho tùy thích. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp; Đức Chúa Trời sẽ làm Ðức Chúa Trời của người và người sẽ làm con Ngài.

3 Chúa là Ðức Chúa Trời Toàn Năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Ðức Chúa Trời soi sáng, và Chiên Con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó, và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quí của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.

4 Tia chớp phát ra từ phương Đông để trực tiếp soi sáng phương Tây. Đấng Christ của thời kỳ sau rốt – Đức Chúa Trời Toàn Năng – đã ngự xuống giữa con người để bày tỏ lẽ thật, và Lời đã xuất hiện trong xác thịt. Muôn dân đã trở về trước ngôi Đức Chúa Trời để chấp nhận sự đào luyện và hoàn thiện của vương quốc. Đấng Christ của thời kỳ sau rốt đã mang đến con đường của sự sống đời đời, và mỗi ngày, dân sự của Đức Chúa Trời gặp Đức Chúa Trời trực diện, vui hưởng sự ngọt ngào khôn sánh của lời Ngài. Như một thanh gươm hai lưỡi sắc bén, những lời phán xét làm tinh sạch và mang đến sự cứu rỗi cho nhân loại. Sự phán xét bắt đầu trong nhà Đức Chúa Trời; sự phán xét của thời kỳ sau rốt đã được bắt đầu. Toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời tôn vinh danh Đức Chúa Trời Toàn Năng là thánh. Ngài đã thu phục vương quốc và ngự xuống thế gian. Công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời đã hoàn tất, và Ngài được tôn vinh trọn vẹn.

Chuyển thể từ Sách Khải Huyền trong Kinh Thánh

Trước: 1028 Sống trong sự nghỉ ngơi

Tiếp theo: 1030 Khi nhân loại bước vào đích đến đời đời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

A Brief Introduction About the Background of the Appearance and Work of Christ of the Last Days in China

China is the land where the great red dragon resides, and is the place that has resisted and condemned God most severely throughout history. China is like a fortress of demons and a prison controlled by the devil, impenetrable and impermeable. Furthermore, the regime of the great red dragon stands guard at all levels and has set up defenses in every household. As a result, nowhere is more difficult to spread God’s gospel and carry out the work of God. When the Chinese Communist Party came to power in 1949, religious belief in Mainland China was completely suppressed and banned. Millions of Christians suffered public humiliation and torture, and imprisonment. All the churches were completely sealed off and cleared out. Even house meetings were banned. If anyone was caught taking part in an assembly, they would be put in prison and could even be beheaded. At that time, religious activities almost disappeared without a trace. Only a small number of Christians continued believing in God, but they could only silently pray to God and sing hymns of praise to God in their hearts, beseeching God to revive the church. Finally, in 1981, the church was truly revived, and the Holy Spirit began to work on a large scale in China. The churches sprang up like bamboo shoots after a spring rain, and more and more people began believing in God. In 1983, when the revival of the church reached its climax, the Chinese Communist Party began a new round of cruel suppression. Millions of people were arrested, detained, and educated through labor. The regime of the great red dragon only allowed believers in God to join the Three-Self Patriotic Church set up by the government. The CCP government set up the Three-Self Patriotic Church in an attempt to thoroughly do away with the underground house church and bring those believers in the Lord firmly under the government’s control. It believed that this was the only way to achieve its aim of banning faith and turning China into a land without God. But the Holy Spirit continued to do much work in the house church and in those who truly believed in God, which the CCP government had no way of stopping. At that time, in the house church where the Holy Spirit worked, Christ of the last days secretly appeared to work, and began expressing the truth and doing the work of judgment beginning with the house of God.

Chương 5

Non sông thay đổi, nước chảy theo dòng, sự sống con người không thể kéo dài được như đất và trời. Duy chỉ Đức Chúa Trời Toàn Năng là vĩnh...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger