897 Đức Chúa Trời mong muốn cứu rỗi con người nhiều nhất có thể

Verse 1

Trong công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời,

Ngài mong muốn sẽ cứu rỗi được con người,

cứu rỗi con người nhiều nhất có thể,

và Ngài sẽ không loại bỏ ai cả.

Tuy nhiên, tất cả những ai không thể đạt được

sự thay đổi trong tâm tính,

hoặc không thể hoàn toàn quy phục Ngài

đều sẽ trở thành đối tượng bị trừng phạt.


Chorus

Tất cả những ai chấp nhận để lời chinh phục

sẽ có rất nhiều cơ hội để được cứu rỗi.

Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ cho họ thấy

sự khoan hồng và khoan dung tột bậc của Ngài.

Chỉ cần con người quay đầu lại là bờ,

từ bỏ con đường sai trái, chỉ cần

họ biết ăn năn, Ngài sẽ cho họ cơ hội

để nhận được sự cứu rỗi của Ngài.


Verse 2

Giai đoạn công tác này

là giai đoạn công tác của lời,

nó sẽ mở ra cho mọi người

tất cả các con đường và

lẽ nhiệm mầu mà họ không hiểu.

Việc này sẽ giúp con người hiểu ý muốn

và yêu cầu cho con người của Ngài

để con người có thể thực hành lời của Ngài

và đạt được sự thay đổi trong tâm tính.


Chorus

Tất cả những ai chấp nhận để lời chinh phục

sẽ có rất nhiều cơ hội để được cứu rỗi.

Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ cho họ thấy

sự khoan hồng và khoan dung tột bậc của Ngài.

Chỉ cần con người quay đầu lại là bờ,

từ bỏ con đường sai trái, chỉ cần

họ biết ăn năn, Ngài sẽ cho họ cơ hội

để nhận được sự cứu rỗi của Ngài.


Verse 3

Ngài chỉ dùng lời để làm công tác của Ngài.

Ngài sẽ không trừng phạt con người

chỉ vì đôi chút dấy loạn của họ,

bởi bây giờ là thời điểm để cứu rỗi.

Nếu những ai phản nghịch đều bị trừng phạt,

thì sẽ không ai có cơ hội được cứu rỗi.

Tất cả mọi người sẽ bị trừng phạt

và sẽ rơi hết xuống âm phủ.

Lời phán xét con người và cho phép họ

biết mình cũng như vâng phục Đức Chúa Trời,

chứ không phải để trừng phạt họ

bằng sự phán xét của những lời này.


Bridge

Lần đầu tiên con người

phản nghịch Đức Chúa Trời,

Đức Chúa Trời không muốn đẩy họ vào chỗ chết,

thay vào đó Đức Chúa Trời

sẽ làm tất cả để cứu rỗi họ.

Nếu một người thực sự không thể cứu rỗi được,

Ngài sẽ gạt họ sang một bên.

Ngài chậm trừng phạt

bởi vì Ngài muốn cứu tất cả những ai

có thể cứu được.


Chorus

Tất cả những ai chấp nhận để lời chinh phục

sẽ có rất nhiều cơ hội để được cứu rỗi.

Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ cho họ thấy

sự khoan hồng và khoan dung tột bậc của Ngài.

Chỉ cần con người quay đầu lại là bờ,

từ bỏ con đường sai trái, chỉ cần

họ biết ăn năn, Ngài sẽ cho họ cơ hội

để nhận được sự cứu rỗi của Ngài.


Outro

Đức Chúa Trời phán xét,

khai sáng cũng như dẫn dắt con người

chỉ bằng lời

và không dùng roi vọt để đánh gục họ.

Dùng lời để cứu rỗi là ý nghĩa và mục đích

của giai đoạn công tác cuối cùng này.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người

Trước: 896 Đức Chúa Trời luôn chờ đợi con người quay trở lại với Ngài

Tiếp theo: 898 Đức Chúa Trời được yên ủi khi con người quay đầu lại sau những lỗi lầm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger