278 Không thế lực nào ngăn cản được điều Đức Chúa Trời muốn đạt được

Intro

Điều Đức Chúa Trời muốn đạt được

không thể bị ngăn cản bởi bất kỳ

quốc gia hay thế lực nào.


Verse 1

Ngày nay, Đức Chúa Trời đã trở lại

thế gian để thực hiện công tác của Ngài.

Điểm dừng chân đầu tiên của Ngài là

tập hợp lớn những kẻ cai trị độc tài:

pháo đài kiên cố của chủ nghĩa vô thần,

chính đất nước Trung Quốc.

Ngài đã thu nhận được một nhóm người

bằng sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài.

Thời kỳ này, Ngài đã bị đảng

cầm quyền Trung Quốc săn lùng

và phải chịu vô vàn khổ đau,

không nơi nương náu, không nơi gối đầu.

Bất chấp điều này, Đức Chúa Trời

vẫn tiếp tục công tác Ngài dự định làm:

Ngài cất tiếng và rao truyền Phúc Âm,

Ngài cất tiếng và rao truyền Phúc Âm.


Verse 2

Không ai có thể dò lường

sự toàn năng của Đức Chúa Trời.

Tại Trung Quốc, một đất nước

xem Đức Chúa Trời là kẻ thù,

Đức Chúa Trời chưa bao giờ

ngừng công tác của Ngài.

Thay vào đó, đã có thêm nhiều người

chấp nhận công tác và lời của Ngài,

vì Ngài làm mọi thứ có thể để cứu rỗi

từng thành viên của nhân loại,

vì Ngài làm mọi thứ có thể để cứu rỗi

từng thành viên của nhân loại.


Chorus

Điều Đức Chúa Trời muốn đạt được

không thể bị ngăn cản

bởi bất kỳ quốc gia hay thế lực nào.

Những ai cản trở công tác của Ngài,

chống lại lời Đức Chúa Trời,

làm hỏng và gây nhiễu loạn

kế hoạch của Đức Chúa Trời

cuối cùng sẽ bị Ngài trừng phạt.


Verse 3

Kẻ nào nổi dậy chống lại

công tác của Đức Chúa Trời,

Đức Chúa Trời sẽ đày xuống địa ngục.

Nếu một quốc gia chống lại

công tác của Đức Chúa Trời,

Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt quốc gia ấy.

Bất kỳ dân tộc nào nổi dậy

chống đối công tác của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời sẽ làm dân tộc này

biến mất khỏi trái đất và không còn tồn tại.


Chorus

Điều Đức Chúa Trời muốn đạt được

không thể bị ngăn cản bởi

bất kỳ quốc gia hay thế lực nào.

Những ai cản trở công tác của Ngài,

chống lại lời Đức Chúa Trời,

làm hỏng và gây nhiễu loạn

kế hoạch của Đức Chúa Trời

cuối cùng sẽ bị Ngài trừng phạt.

Điều Đức Chúa Trời muốn đạt được

không thể bị ngăn cản bởi bất kỳ

quốc gia hay thế lực nào.

Những ai cản trở công tác của Ngài,

chống lại lời Đức Chúa Trời,

làm hỏng và gây nhiễu loạn

kế hoạch của Đức Chúa Trời

cuối cùng sẽ bị Ngài trừng phạt.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại

Trước: 277 Những ai khiêu khích tâm tính của Đức Chúa Trời thì phải bị trừng phạt

Tiếp theo: 279 Đức Chúa Trời ngợi khen sự ăn năn của vua Ni-ni-ve

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger