839 Đức Chúa Trời mong muốn mọi người đều có thể được hoàn thiện

Verse 1

Những ai sẵn sàng được làm cho hoàn thiện,

trung thành, vâng lời Đức Chúa Trời,

và trung tín thực hiện bổn phận của mình –

đều có thể được làm cho hoàn thiện.


Pre-chorus 1

Ngài không muốn từ bỏ hay loại bỏ

bất cứ ai trong số các ngươi.

Nhưng nếu không cố gắng làm thật tốt,

ngươi sẽ chỉ hủy hoại mình,

tự loại bỏ mình, chứ không phải Ngài.


Chorus

Đức Chúa Trời muốn cuối cùng tất cả

mọi người đều sẽ được Ngài thu phục,

và được Ngài hoàn toàn làm cho tinh sạch.

Ngài muốn tất cả được làm hoàn thiện

và trở thành những người Ngài yêu thương,

và trở thành những người Ngài yêu thương.


Verse 2

Khi Ngài phán các ngươi có tố chất kém,

là kẻ lạc hậu, thì đó cũng là thật.

Nhưng không có nghĩa Ngài định từ bỏ các ngươi,

mất hy vọng, không muốn cứu rỗi các ngươi.


Pre-chorus 2

Hôm nay Ngài đã đến để tiếp tục

làm công tác cứu rỗi các ngươi.

Ai cũng có cơ hội để được làm cho hoàn thiện.

Chỉ cần sẵn lòng và mưu cầu,

thì cuối cùng sẽ có kết quả; không ai bị từ bỏ.


Chorus

Đức Chúa Trời muốn cuối cùng tất cả

mọi người đều sẽ được Ngài thu phục,

và được Ngài hoàn toàn làm cho tinh sạch.

Ngài muốn tất cả được làm hoàn thiện

và trở thành những người Ngài yêu thương,

và trở thành những người Ngài yêu thương.


Verse 3

Ngài muốn mọi người đều bắt kịp,

có công tác, sự khai sáng của Thần,

để có thể vâng lời Ngài cho đến cùng,

vì đây là bổn phận các ngươi phải làm.


Pre-chorus 3

Khi thực hiện bổn phận,

các ngươi sẽ thấy mình hoàn thiện,

sẽ có lời chứng thật vang dội.

Chiến thắng Sa-tan và có được lời hứa của Ngài,

ngươi sẽ trở thành những người tiếp tục sống

trong một đích đến thật tuyệt vời.


Chorus

Đức Chúa Trời muốn cuối cùng tất cả

mọi người đều sẽ được Ngài thu phục,

và được Ngài hoàn toàn làm cho tinh sạch.

Ngài muốn tất cả được làm hoàn thiện

và trở thành những người Ngài yêu thương,

và trở thành những người Ngài yêu thương.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời

Trước: 838 Mọi người đều có cơ hội được hoàn thiện

Tiếp theo: 840 Ngươi phải có sự quyết tâm và dũng khí để được làm cho hoàn thiện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger