462 Đức Chúa Trời tha thiết muốn những ai có thể thực hiện ý muốn của Ngài

Verse 1

Khi công tác của Đức Chúa Trời

cứ tiến triển chẳng ngừng suốt tháng năm,

kể từ khi giao ước cầu vồng được lập với con người trần gian,

Ngài sẽ không bao giờ cho nhân gian thêm lũ lụt

Đức Chúa Trời càng muốn có thêm những ai

cùng với Ngài một chí hướng.

Chorus

Đức Chúa Trời muốn thu phục những ai hiểu ý muốn của Ngài,

biết được tâm tính của Ngài và thờ phượng Ngài.

Một nhóm người như thế xung quanh là tâm giao của Ngài.

Một nhóm người như thế có thể mang chứng ngôn

cho Ngài, cho Ngài, cho Ngài.

Verse 2

Đức Chúa Trời càng khát khao hơn

những ai có thể làm được điều Ngài mong trên thế gian,

và những người sẽ không thể bị ràng buộc bởi Sa-tan,

những người có thể thoát khỏi các thế lực của bóng đêm

và sẽ mang chứng ngôn cho Ngài,

những ai có thể làm thế.

Chorus

Đức Chúa Trời muốn thu phục những ai hiểu ý muốn của Ngài,

biết được tâm tính của Ngài và thờ phượng Ngài.

Một nhóm người như thế xung quanh là tâm giao của Ngài.

Một nhóm người như thế có thể mang chứng ngôn

cho Ngài, cho Ngài, cho Ngài.

Bridge

Mong chờ những người như vậy, Ngài đợi đã bấy lâu.

Dù cho những trận lụt hay là giao ước với con người,

từ khi sáng thế đến nay, những hi vọng của Ngài vẫn giữ vẹn nguyên,

cùng tất cả những ý muốn, tâm thái và kế hoạch của Ngài.

Chorus

Đức Chúa Trời muốn thu phục những ai hiểu ý muốn của Ngài,

biết được tâm tính của Ngài và thờ phượng Ngài.

Một nhóm người như thế xung quanh là tâm giao của Ngài.

Một nhóm người như thế có thể mang chứng ngôn

cho Ngài, cho Ngài, cho Ngài, cho Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 461 Đức Chúa Trời đặt hy vọng của Ngài hoàn toàn vào con người

Tiếp theo: 463 Niềm hy vọng của Đức Chúa Trời đối với nhân loại không hề thay đổi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 6

Con người kinh ngạc khi họ đọc những lời phán của Đức Chúa Trời, và họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện một việc vĩ đại trong lĩnh vực...

Chương 3

Ngày nay không còn là Thời đại Ân điển, cũng không còn là thời đại của lòng thương xót, mà là Thời đại Vương quốc mà dân sự của Đức Chúa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger