606 Đức Chúa Trời dùng bản tính của con người để đánh giá họ

Verse 1

Trong những người tìm sự sống,

Phao-lô không biết thực chất của mình.

Ông không hề khiêm tốn

và ông cũng chẳng hề vâng lời,

không biết mình chống đối Đức Chúa Trời ra sao.


Verse 2

Và vì thế Phao-lô là người chưa từng trải qua

những trải nghiệm chi tiết

và đã không thực hành lẽ thật.

Phi-e-rơ thì hoàn toàn khác.


Pre-chorus 1

Ông biết sự yếu đuối, khiếm khuyết

cũng như sự bại hoại của mình.

Vì vậy ông đã có một con đường

thực hành để thay đổi tâm tính.

Phi-e-rơ không phải là người chỉ có

giáo lý mà không có thực tế.


Chorus

Con người đánh giá những người khác,

dựa trên sự đóng góp của họ.

Nhưng Đức Chúa Trời đánh giá con người

theo bản tính họ.

Con người đánh giá người khác,

dựa trên sự đóng góp của họ.

Nhưng Ngài đánh giá con người,

thì dựa trên bản tính họ.


Verse 3

Ai thay đổi là người mới, được cứu rỗi,

đủ tư cách để theo đuổi lẽ thật,

trong khi những người không thay đổi

là những người đương nhiên bị lạc hậu.

Họ là người chưa được cứu rỗi.


Pre-chorus 2

Họ bị Đức Chúa Trời khinh ghét,

họ bị Đức Chúa Trời loại bỏ.

Và dù công tác của họ có to tát như thế nào,

Đức Chúa Trời sẽ không nhớ họ,

những người không thể nào thay đổi.


Chorus

Con người đánh giá những người khác,

dựa trên sự đóng góp của họ.

Nhưng Đức Chúa Trời đánh giá con người

theo bản tính họ.

Con người đánh giá người khác,

dựa trên sự đóng góp của họ.

Nhưng Ngài đánh giá con người,

thì dựa trên bản tính họ.


Bridge

Nếu thứ ngươi tìm kiếm vẫn không có lẽ thật,

nếu như ngươi vẫn tỏ ra kiêu căng và xấc xược,

vẫn liến thoắng và khoe khoang như Phao-lô,

thì ngươi là kẻ thất bại, là một kẻ suy đồi.

Nhưng nếu tìm kiếm sự thực hành và thay đổi

như Phi-e-rơ, không tỏ ra ngoan cố hay kiêu ngạo,

nếu ngươi tìm kiếm việc thực hiện bổn phận,

ngươi là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời

có thể chiến thắng.


Chorus

Con người đánh giá những người khác,

dựa trên sự đóng góp của họ.

Nhưng Đức Chúa Trời đánh giá con người

theo bản tính họ.

Con người đánh giá người khác,

dựa trên sự đóng góp của họ.

Nhưng Ngài đánh giá con người,

thì dựa trên bản tính họ.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi

Trước: 605 Được Đức Chúa Trời thu phục là bởi sự theo đuổi của riêng ngươi

Tiếp theo: 607 Điều chí ít cần có để là người phụng sự Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger