881 Đức Chúa Trời cố gắng cật lực để cứu rỗi con người

Verse 1

Đức Chúa Trời đã công tác nhiều năm trong xác thịt, đã phán dạy từ lâu.

Ngài bắt đầu với “sự thử luyện của những kẻ phục vụ,”

sau đó phán những lời tiên tri và bắt đầu phán xét,

dùng sự thử luyện bằng cái chết để tinh luyện.

Verse 2

Rồi Ngài dẫn dắt con người đi đúng hướng

của niềm tin nơi Đức Chúa Trời, phán lời,

chu cấp cho con người mọi lẽ thật,

chống lại mọi loại quan niệm của con người.

Verse 3

Sau đó Ngài ban cho con người chút hy vọng,

để họ có thể thấy điều gì phía trước,

đó là Đức Chúa Trời và con người sẽ bước vào

một đích đến tốt đẹp, tay trong tay.

Chorus

Mặc dù con người là các tạo vật của Đức Chúa Trời,

và Sa-tan đã làm bại hoại hết thảy họ,

mặc dù họ là những kẻ khốn vô giá trị

và bản tính họ như thế này,

nhưng Đức Chúa Trời sẽ không đối xử với họ theo bản chất của họ

hay theo sự trừng phạt mà họ đáng phải nhận.

Lời Ngài nghiêm khắc, nhưng với con người,

Ngài đầy thương xót và khoan dung.

Verse 4

Mặc dù công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện như đã lên kế hoạch,

nhưng nó dựa trên nhu cầu của con người.

Nó không được thực hiện tùy ý.

Toàn bộ công tác đều được thực hiện bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

Verse 5

Bởi tình yêu thương của Ngài,

với sự khôn ngoan của Ngài,

Ngài nghiêm túc với tất cả những kẻ bại hoại này,

chẳng hề đùa giỡn với họ.

Verse 6

Hãy để ý giọng điệu của Đức Chúa Trời, hãy để ý lời lẽ của Ngài.

Đôi khi nó mang đến sự khó chịu hay thử luyện.

Lời Ngài thỉnh thoảng khiến con người dễ chịu.

Ngài lưu tâm và suy nghĩ thấu đáo về chúng.

Chorus

Mặc dù con người là các tạo vật của Đức Chúa Trời,

và Sa-tan đã làm bại hoại hết thảy họ,

mặc dù họ là những kẻ khốn vô giá trị

và bản tính họ như thế này,

nhưng Đức Chúa Trời sẽ không đối xử với họ theo bản chất của họ

hay theo sự trừng phạt mà họ đáng phải nhận.

Lời Ngài nghiêm khắc, nhưng với con người,

Ngài đầy thương xót và khoan dung.

Outro

Hãy từ từ suy ngẫm kỹ về điều này!

Nếu Đức Chúa Trời đã chẳng hề thương xót hết thảy,

đối đãi với họ bằng lòng khoan dung, ân điển,

liệu Ngài có phán vô số lời để cứu rỗi không?

Chuyển thể từ “Ngươi có biết tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại không?” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 880 Đức Chúa Trời yêu thương con người trong thương tích

Tiếp theo: 882 Đức Chúa Trời đã ban tất cả tình yêu của Ngài cho nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phụ lục: Chương 1

Điều Ta yêu cầu các ngươi làm không phải là lý thuyết mơ hồ và sáo rỗng mà Ta nhắc đến, cũng không phải là điều mà não con người không thể...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger