881 Đức Chúa Trời cố gắng cật lực để cứu rỗi con người

Verse 1

Đức Chúa Trời đã công tác nhiều năm trong xác thịt, đã phán dạy từ lâu.

Ngài bắt đầu với “sự thử luyện của những kẻ phục vụ,”

sau đó phán những lời tiên tri và bắt đầu phán xét,

dùng sự thử luyện bằng cái chết để tinh luyện.


Verse 2

Rồi Ngài dẫn dắt con người đi đúng hướng

của niềm tin nơi Đức Chúa Trời, phán lời,

chu cấp cho con người mọi lẽ thật,

chống lại mọi loại quan niệm của con người.


Verse 3

Sau đó Ngài ban cho con người chút hy vọng,

để họ có thể thấy điều gì phía trước,

đó là Đức Chúa Trời và con người sẽ bước vào

một đích đến tốt đẹp, tay trong tay.


Chorus

Mặc dù con người là các tạo vật của Đức Chúa Trời,

và Sa-tan đã làm bại hoại hết thảy họ,

mặc dù họ là những kẻ khốn vô giá trị

và bản tính họ như thế này,

nhưng Đức Chúa Trời sẽ không đối xử với họ theo bản chất của họ

hay theo sự trừng phạt mà họ đáng phải nhận.

Lời Ngài nghiêm khắc, nhưng với con người,

Ngài đầy thương xót và khoan dung.


Verse 4

Mặc dù công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện như đã lên kế hoạch,

nhưng nó dựa trên nhu cầu của con người.

Nó không được thực hiện tùy ý.

Toàn bộ công tác đều được thực hiện bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.


Verse 5

Bởi tình yêu thương của Ngài,

với sự khôn ngoan của Ngài,

Ngài nghiêm túc với tất cả những kẻ bại hoại này,

chẳng hề đùa giỡn với họ.


Verse 6

Hãy để ý giọng điệu của Đức Chúa Trời, hãy để ý lời lẽ của Ngài.

Đôi khi nó mang đến sự khó chịu hay thử luyện.

Lời Ngài thỉnh thoảng khiến con người dễ chịu.

Ngài lưu tâm và suy nghĩ thấu đáo về chúng.


Chorus

Mặc dù con người là các tạo vật của Đức Chúa Trời,

và Sa-tan đã làm bại hoại hết thảy họ,

mặc dù họ là những kẻ khốn vô giá trị

và bản tính họ như thế này,

nhưng Đức Chúa Trời sẽ không đối xử với họ theo bản chất của họ

hay theo sự trừng phạt mà họ đáng phải nhận.

Lời Ngài nghiêm khắc, nhưng với con người,

Ngài đầy thương xót và khoan dung.


Outro

Hãy từ từ suy ngẫm kỹ về điều này!

Nếu Đức Chúa Trời đã chẳng hề thương xót hết thảy,

đối đãi với họ bằng lòng khoan dung, ân điển,

liệu Ngài có phán vô số lời để cứu rỗi không?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Ngươi có biết tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại không?

Trước: 880 Đức Chúa Trời yêu thương con người trong thương tích

Tiếp theo: 882 Đức Chúa Trời đã ban tất cả tình yêu của Ngài cho nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Xét về danh xưng và thân phận

Nếu muốn được phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, các ngươi phải biết công tác của Đức Chúa Trời; các ngươi phải biết công tác mà Ngài đã làm...

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Chương 18

Trong tia chớp sáng, mọi loài vật đều hiện nguyên hình hài thật. Cũng vậy, dưới ánh sáng soi rọi của Ta, con người đã lấy lại được sự thánh...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger