140 Đức Chúa Trời dùng những danh xưng khác nhau để đại diện cho các thời đại khác nhau

Intro

Mỗi thời đại Đức Chúa Trời

làm một công tác mới

và được gọi bằng một danh mới;

sao Ngài có thể làm cùng một công tác

trong các thời đại khác nhau được?

Một danh xưng có thể đại diện

cho toàn bộ Đức Chúa Trời không?

Dù đó là thời của Giê-hô-va hay của Jêsus,

thì mỗi thời đều có một danh xưng đại diện.


Verse 1

Vào cuối Thời đại Ân điển,

thời đại cuối và Jêsus đã đến.

Làm sao Ngài vẫn có thể được gọi

là Jêsus, mang hình hài Jêsus nữa?

Ngươi đã quên rằng Jêsus chỉ là

Đấng Cứu Chuộc của nhân loại sao?

Làm sao Ngài có thể chinh phục và hoàn thiện

con người trong thời kỳ sau rốt được?


Pre-chorus 1

Ngài dùng danh, công tác và hình tượng

để phân chia, chuyển đổi các thời đại.

Công tác và danh Ngài đại diện cho thời đại,

công tác của Ngài trong từng thời đại.


Chorus

Không danh nào đại diện đầy đủ cho Ngài.

Mỗi danh chỉ có thể đại diện cho

tâm tính Đức Chúa Trời trong thời đại đó,

miễn là nó biểu thị cho công tác của Ngài.

Nên Ngài có thể chọn bất cứ danh nào

phù hợp với tâm tính của Ngài

để đại diện cho thời đại đó.


Verse 2

Trong mỗi thời đại, công tác Ngài làm,

danh xưng mà mọi người gọi Ngài,

cũng như hình tượng mà Ngài mang,

toàn bộ công tác Ngài làm đến nay,

đều không tuân theo quy tắc nào,

không chịu bất cứ giới hạn nào.

Ngài là Giê-hô-va và Jêsus,

là Đấng Mê-si, Đức Chúa Trời Toàn Năng.


Pre-chorus 2

Theo thời gian, công tác của Ngài dần thay đổi,

danh Ngài cũng thay đổi tương ứng.

Mọi danh đều đại diện cho Ngài,

nhưng không đầy đủ.

Công tác của Ngài thể hiện tâm tính Ngài.


Chorus

Không danh nào đại diện đầy đủ cho Ngài.

Mỗi danh chỉ có thể đại diện cho

tâm tính Đức Chúa Trời trong thời đại đó,

miễn là nó biểu thị cho công tác của Ngài.

Nên Ngài có thể chọn bất cứ danh nào

phù hợp với tâm tính của Ngài

để đại diện cho thời đại đó.

Danh Ngài, danh Ngài, danh Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3)

Trước: 139 Sự khác biệt giữa công tác của Đức Chúa Trời và công tác của con người

Tiếp theo: 141 Tâm tính Đức Chúa Trời được nhìn thấy trong mỗi giai đoạn công tác của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger