831 Hãy tin rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ làm con người trọn vẹn

Mai sau này, việc ngươi được ban phúc hay bị rủa xả sẽ được quyết định dựa trên những hành động và hành vi của các ngươi ngày hôm nay. Nếu các ngươi được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thì việc ấy phải là ngay bây giờ, trong thời đại này; sẽ không còn một cơ hội nào khác trong tương lai. Đức Chúa Trời thực sự muốn hoàn thiện các ngươi bây giờ, và đây không phải là cách nói. Trong tương lai, bất kể những sự thử luyện nào xảy đến với các ngươi, những sự kiện nào xảy ra, hay tai họa gì các ngươi gặp phải, Đức Chúa Trời đều mong muốn hoàn thiện các ngươi; đây là một sự thật chắc chắn và không thể bàn cãi. Có thể thấy ở thực tế là lời Đức Chúa Trời, qua các thời đại và các thế hệ, chưa bao giờ đạt đến một đỉnh cao vĩ đại như ngày hôm nay. Những lời ấy đã đi vào địa hạt cao nhất, và công tác của Đức Thánh Linh đối với toàn nhân loại ngày nay là chưa từng có. Hầu như không một ai thuộc các thế hệ quá khứ từng có một trải nghiệm như thế; ngay cả trong thời đại Jêsus, những mặc khải như ngày nay cũng không tồn tại. Những lời được phán dạy cho các ngươi, những điều các ngươi hiểu, và trải nghiệm của các ngươi đều đã đạt một đỉnh cao mới. Giữa những sự thử luyện và hình phạt, mọi người các ngươi không bỏ đi, và điều này đủ để chứng tỏ rằng công tác của Đức Chúa Trời đã đạt đến một sự rực rỡ chưa từng thấy. Đây không phải là điều con người có thể làm, cũng không phải là điều mà con người duy trì; thay vào đó, nó là công việc của chính Đức Chúa Trời. Do vậy, từ nhiều sự thật trong công tác của Đức Chúa Trời, có thể thấy rằng Đức Chúa Trời mong muốn hoàn thiện con người, và Ngài chắc chắn có thể làm cho các ngươi trọn vẹn.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Về việc mọi người thi hành phận sự của mình

Trước: 830 Hãy là chứng nhân như Gióp và Phi-e-rơ

Tiếp theo: 832 Đức Chúa Trời đã quyết tâm làm cho trọn vẹn nhóm người này

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger