870 Đức Chúa Trời chịu đựng nỗi đau vô vàn để cứu rỗi con người

Verse 1

Lần này, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt

để thực hiện công tác Ngài chưa hoàn thành,

để phán xét và kết thúc thời đại này,

cứu rỗi con người khỏi bể khổ,

và chinh phục con người hoàn toàn,

thay đổi tâm tính sống của họ.

Ngài đã chịu đựng nhiều đêm không ngủ

để giải thoát con người khỏi sự khổ đau,

khỏi các thế lực tăm tối như đêm đen,

và vì lợi ích công tác cho nhân loại.

Ngài từ nơi cao nhất ngự xuống nơi thấp nhất

để sống ở trong địa ngục trần gian này.


Chorus 1

Và trải qua nhiều ngày tháng sống cùng con người.

Ngài chưa từng than về sự tồi tàn trên đất,

cũng chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều ở con người;

thay vào đó, Ngài chịu mối nhục

lớn nhất khi thực hiện công tác.

Để nhân loại sớm được vui hưởng sự nghỉ ngơi,

Ngài đã chịu nhục nhã, bất công để giáng thế,

và đã đích thân bước vào hang cọp,

vào hang cọp để cứu rỗi nhân loại.


Verse 2

Nhiều lần Ngài đối mặt với các vì sao,

nhiều lần Ngài đã đi sớm về muộn;

Ngài đã chịu nỗi đau đớn cùng cực,

chịu những sự tấn công, phá vỡ của con người.

Ngài đã đến vùng đất nhơ bẩn này,

âm thầm chịu đựng sự tàn phá, áp bức

của con người, nhưng Ngài chưa bao giờ

chống trả hay đòi hỏi gì quá đáng với con người!

Đức Chúa Trời đã thực hiện toàn bộ

công tác cần thiết cho nhân loại:

giảng dạy, quở trách và khai sáng,

tinh luyện họ bằng lời Ngài,

nhắc nhở, khuyên răn,

an ủi, vạch trần, phán xét họ.


Chorus 2

A! Mỗi bước Ngài làm đều vì sự sống con người,

đều nhằm làm tinh sạch họ,

đều nhằm làm tinh sạch họ.

Dù đã lấy đi triển vọng, số phận của họ,

nhưng mọi điều Ngài làm đều vì lợi ích nhân loại.

Mọi bước Ngài làm đều vì sự sống còn của họ,

để họ có thể có được đích đến tốt đẹp trên đất.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác và sự bước vào

Trước: 869 Đức Chúa Trời chịu vô số đau khổ để cứu rỗi con người

Tiếp theo: 871 Sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời thật đáng mến

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger