875 Ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để chịu khổ thay cho con người

1 Đức Chúa Trời đã nhập thể trong xác thịt để chịu khổ thay cho con người, và khi làm như vậy, Ngài sẽ mang tới một đích đến tương lai tuyệt vời cho họ. Trong giai đoạn công tác được Jêsus hoàn thành đó, Ngài đơn thuần mặc lấy hình tượng xác thịt tội lỗi và đã bị đóng đinh vào thập tự, biến thành của lễ chuộc tội, và cứu chuộc toàn nhân loại; điều này đã đặt nền tảng cho nhân loại bước vào một đích đến tuyệt vời trong tương lai. Ngài nhận lấy tội lỗi của con người về phần mình và đã bị đóng đinh vào thập tự; Ngài đã làm của lễ chuộc tội và cứu chuộc nhân loại. Nói cách khác, đây này là bằng chứng mà nhờ đó con người có thể được tha tội để đến trước Đức Chúa Trời; hơn nữa, đó là lá bài thương lượng trong cuộc chiến chống lại Sa-tan.

2 Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành công tác của Ngài và đưa thời đại cũ đến hồi kết, đồng thời Ngài sẽ đưa những người vẫn còn sống sót tới đích đến tuyệt vời của họ. Như thế, Đức Chúa Trời đã một lần nữa trở nên xác thịt và ngoài việc chinh phục nhân loại, Ngài đã đến để chịu khổ phần nào thay cho con người. Toàn bộ sự khốn khổ của nhân loại sẽ được loại bỏ bằng chứng cứ này – việc làm này – liên quan đến việc Đức Chúa Trời làm chứng cho chính Ngài và rồi sử dụng bằng chứng và chứng ngôn này để đánh bại Sa-tan, làm bẽ mặt ma quỷ và mang lại đích đến tuyệt vời cho nhân loại.

3 Đức Chúa Trời nhập thể đã đến để thực hiện công tác của Ngài và nếm trải đau khổ của trần gian. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời làm việc đó. Điều đó mang tính sống còn, cả cho nhân loại lẫn đích đến tương lai của nhân loại. Tất cả được thực hiện để mang đến sự cứu rỗi cho nhân loại và thu phục con người; những việc làm này phải được thực hiện và nỗ lực này phải được bỏ ra vì đích đến tuyệt vời của nhân loại. Sau khi Ngài đưa con người về lại bằng cách nếm trải đau khổ của con người, Sa-tan sẽ không còn bất cứ điều gì nó có thể dùng để chống lại họ nữa, và nhân loại sẽ hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó con người mới được xem là hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Ý nghĩa việc nếm trải sự đau khổ trong thế gian của Đức Chúa Trời

Trước: 874 Mọi việc Đức Chúa Trời làm cho con người đều chân thành

Tiếp theo: 876 Việc Đức Chúa Trời trải nghiệm sự đau đớn của con người mang đầy ý nghĩa sâu sắc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger