271 Đức Chúa Trời cứu rỗi những ai thờ phượng Ngài và lánh khỏi điều ác

Verse 1

Vào thời điểm mà Nô-e đóng tàu, nhân loại

trở nên bại hoại ghê gớm,

và lạc khỏi phước của Đức Chúa Trời,

đánh mất những lời hứa của Ngài,

phải sống ở trong tăm tối.

Thiếu đi ánh sáng và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời,

và họ đã trở nên dâm loạn,

trụy lạc, rồi buông thả bản thân.


Chorus

Chỉ có Nô-ê lánh ác độc

và thờ phượng Đức Chúa Trời,

nên tiếng của Đức Chúa Trời và những lời dặn dò,

chỉ Nô-ê có thể nghe.

Nô-ê đã đóng tàu như những lời chỉ dạy.

Nô-ê đã tập hợp mọi loài sinh vật.

Một khi mọi thứ đã sẵn sàng,

khi tất cả đã được chuẩn bị,

Đức Chúa Trời đã cho hủy diệt khắp thế gian.


Verse 2

Và rồi loài người bại hoại ấy

đã không còn nhận được những lời hứa

của Ngài – Đức Chúa Trời.

Họ không đủ tư cách diện kiến dung nhan của Ngài,

cũng không đủ tư cách để nghe tiếng Ngài,

bởi vì họ đã quên đi

tất cả những lời dạy của Đức Chúa Trời,

từ bỏ Đức Chúa Trời và mọi điều mà Ngài đã ban.


Chorus

Chỉ có Nô-ê lánh ác độc

và thờ phượng Đức Chúa Trời,

nên tiếng của Đức Chúa Trời và những lời dặn dò,

chỉ Nô-ê có thể nghe.

Nô-ê đã đóng tàu như những lời chỉ dạy.

Nô-ê đã tập hợp mọi loài sinh vật.

Một khi mọi thứ đã sẵn sàng,

khi tất cả đã được chuẩn bị,

Đức Chúa Trời đã cho hủy diệt khắp thế gian.


Bridge

Chẳng còn chút lý trí và tính người,

họ đã rất sa đọa và rời xa Đức Chúa Trời.

Vẫn cứ thế, họ đã trở nên càng tà ác,

cũng là khi họ phải đến gần sự chết.

Vì loài người đã xa quá khỏi

con đường của Đức Chúa Trời

nên phải gánh chịu cơn thịnh nộ

và sự trừng phạt của Đức Chúa Trời.


Chorus

Chỉ có Nô-ê lánh ác độc

và thờ phượng Đức Chúa Trời,

nên tiếng của Đức Chúa Trời và những lời dặn dò,

chỉ Nô-ê có thể nghe.

Nô-ê đã đóng tàu như những lời chỉ dạy.

Nô-ê đã tập hợp mọi loài sinh vật.

Một khi mọi thứ đã sẵn sàng,

khi tất cả đã được chuẩn bị,

Đức Chúa Trời đã cho hủy diệt khắp thế gian.


Outro

Chỉ có Nô-ê với gia đình của mình

còn sống sau trận hủy diệt,

chỉ mình Nô-ê với tất cả gia đình bảy người của mình.

Vì Nô-ê lánh ác độc và thờ phượng Đức Giê-hô-va.

Vì Nô-ê lánh ác độc và thờ phượng Đức Giê-hô-va.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại

Trước: 270 Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những ai khao khát sự xuất hiện của Ngài

Tiếp theo: 272 Đức Chúa Trời mang hồi kết của nhân loại đến thế gian

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger