137 Toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời là thực tế nhất

Verse 1

Trong công tác của Đức Chúa Trời,

Ngài bày tỏ trực tiếp Ngài là gì;

Ngài không vắt óc lập kế hoạch.

Công tác Ngài thực hiện

là công tác thực tế nhất,

dựa trên cách sự việc biến đổi,

cách mỗi kỷ nguyên phát triển.


Verse 2

Đối với Đức Chúa Trời,

thực hiện công tác giống như

kê đơn thuốc chữa bệnh.

Ngài quan sát và tiếp tục công tác

tùy theo kết quả quan sát được.

Ngài tỏ lộ đầy sự khôn ngoan, quyền năng

tùy theo công tác của một thời đại cụ thể,

cho phép tất cả những ai Ngài lấy lại trong

thời đại đó thấy toàn bộ tâm tính Ngài.


Chorus 1

Ngài cung cấp cho nhu cầu của con người

theo công tác trong mỗi thời đại,

dựa trên mức độ Sa-tan đã làm bại hoại họ.

Ngài đã làm công tác mới từ khi sáng thế,

và không công tác nào bị lặp lại.

Sa-tan luôn âm mưu,

làm bại hoại con người,

còn Đức Chúa Trời không ngừng

làm công tác khôn ngoan.


Bridge

Kể từ khi sáng thế,

Ngài chưa từng thất bại, ngừng làm việc.

Sau khi con người bị Sa-tan làm bại hoại,

Ngài tiếp tục hoạt động giữa họ,

đánh bại kẻ thù của Ngài,

kẻ làm bại hoại con người,

và trận chiến vẫn ác liệt cho đến khi tận thế.


Verse 3

Ngài mang đến sự cứu rỗi lớn lao

cho con người khi làm công tác này,

cho phép con người thấy sự khôn ngoan,

toàn năng và thẩm quyền của Ngài.

Cuối cùng, Ngài sẽ cho họ thấy

tâm tính công chính của Ngài –

ban thưởng cho người lành,

trừng phạt những kẻ ác tà.

Ngài dùng sự khôn ngoan

dựa trên những mưu đồ của Sa-tan.

Ngài chưa từng thất bại

trong trận chiến với Sa-tan.


Chorus 2

Vậy nên Đức Chúa Trời khiến mọi sự trên trời

quy phục thẩm quyền của Ngài;

Ngài khiến mọi sự dưới đất

nằm yên dưới bệ chân của Ngài,

Ngài làm cho những kẻ dữ xâm chiếm

và quấy nhiễu nhân loại

rơi vào hình phạt của Ngài,

rơi vào hình phạt của Ngài.

Công tác đạt kết quả tốt

đều nhờ sự khôn ngoan của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi nên biết toàn thể nhân loại đã phát triển cho đến ngày nay như thế nào

Trước: 136 Công tác của Đức Chúa Trời không bất biến

Tiếp theo: 138 Con người phải chứng thực cho Đức Chúa Trời trong mỗi giai đoạn công tác của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger