878 Mỗi bước công tác của Đức Chúa Trời là vì sự sống của con người

Verse 1

Đức Chúa Trời đã nhập thể lần này

để khép lại công tác chưa hoàn thành,

để phán xét và để kết thúc thời đại này,

cứu rỗi những con người tội lỗi khỏi thế giới

khổ đau và hoàn toàn chuyển hóa họ.


Chorus 1

Ngài dành những đêm trắng

vì công tác của nhân loại.

Từ đỉnh cao đến sâu thẳm nhất, Ngài đã xuống

địa ngục sống để dành thời gian

cùng với con người.

Chưa bao giờ phàn nàn sự bệ rạc của thế gian,

chưa bao giờ trách mắng khi con người bất tuân,

nhưng Ngài chịu sỉ nhục

khi đích thân làm công tác.


Verse 2

Sao Ngài có thể thuộc về

hay sống trong địa ngục?

Nhưng vì nhân loại, để họ sớm được nghỉ ngơi,

Đức Chúa Trời đã chịu đựng

sự sỉ nhục và bất công

để đến trái đất và bước chân vào “địa ngục”

để cứu rỗi con người.


Chorus 2

Con người có tư cách gì

để chống đối Đức Chúa Trời?

Sao họ có thể phàn nàn về Ngài?

Hay dám trơ tráo xem xét Đức Chúa Trời?

Từ thiên đàng, Ngài đã đến

mảnh đất ô uế nhất này,

chưa bao giờ tuôn lời bất bình

hay phàn nàn về con người.


Verse 3

Ngài lặng lẽ chấp nhận sự tàn phá

và những áp bức của con người,

chưa bao giờ phản đối đòi hỏi của họ

hay yêu cầu con người những điều gì vô lý;

Ngài làm những việc họ cần mà không phàn nàn.


Chorus 3

Trong các bước của Ngài,

có bước nào không vì con người?

Ngài khai sáng, quở trách,

tinh luyện bằng lời nói,

Ngài nhắc nhở, an ủi, phán xét và tỏ lộ.

Dù số phận họ bị Ngài dẹp bỏ,

có bước nào không vì sự sinh tồn của họ

hay vì giải thoát con người

khỏi khổ đau và tăm tối?


Outro

Ai hiểu được tấm lòng thiết tha của Ngài,

tấm lòng như của người mẹ đầy yêu thương?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác và sự bước vào

Trước: 877 Đức Chúa Trời chịu đựng sự sỉ nhục lớn để cứu rỗi con người

Tiếp theo: 879 Chỉ Đức Chúa Trời yêu thương con người nhất

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger