878 Mỗi bước công tác của Đức Chúa Trời là vì sự sống của con người

Verse 1

Đức Chúa Trời đã nhập thể lần này

để khép lại công tác chưa hoàn thành,

để phán xét và để kết thúc thời đại này,

cứu rỗi những con người tội lỗi khỏi thế giới

khổ đau và hoàn toàn chuyển hóa họ.

Chorus 1

Ngài dành những đêm trắng vì công tác của nhân loại.

Từ đỉnh cao đến sâu thẳm nhất, Ngài đã xuống

địa ngục sống để dành thời gian cùng với con người.

Chưa bao giờ phàn nàn sự bệ rạc của thế gian,

chưa bao giờ trách mắng khi con người bất tuân,

nhưng Ngài chịu sỉ nhục khi đích thân làm công tác.

Verse 2

Sao Ngài có thể thuộc về hay sống trong địa ngục?

Nhưng vì nhân loại, để họ sớm được nghỉ ngơi,

Đức Chúa Trời đã chịu đựng sự sỉ nhục và bất công

để đến trái đất và bước chân vào “địa ngục”

để cứu rỗi con người.

Chorus 2

Con người có tư cách gì để chống đối Đức Chúa Trời?

Sao họ có thể phàn nàn về Ngài?

Hay dám trơ tráo xem xét Đức Chúa Trời?

Từ thiên đàng, Ngài đã đến mảnh đất ô uế nhất này,

chưa bao giờ tuôn lời bất bình hay phàn nàn về con người.

Verse 3

Ngài lặng lẽ chấp nhận sự tàn phá và những áp bức của con người,

chưa bao giờ phản đối đòi hỏi của họ

hay yêu cầu con người những điều gì vô lý;

Ngài làm những việc họ cần mà không phàn nàn.

Chorus 3

Trong các bước của Ngài, có bước nào không vì con người?

Ngài khai sáng, quở trách, tinh luyện bằng lời nói,

Ngài nhắc nhở, an ủi, phán xét và tỏ lộ.

Dù số phận họ bị Ngài dẹp bỏ,

có bước nào không vì sự sinh tồn của họ

hay vì giải thoát con người khỏi khổ đau và tăm tối?

Outro

Ai hiểu được tấm lòng thiết tha của Ngài,

tấm lòng như của người mẹ đầy yêu thương?

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 877 Đức Chúa Trời chịu đựng sự sỉ nhục lớn để cứu rỗi con người

Tiếp theo: 879 Chỉ Đức Chúa Trời yêu thương con người nhất

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 18

Trong tia chớp sáng, mọi loài vật đều hiện nguyên hình hài thật. Cũng vậy, dưới ánh sáng soi rọi của Ta, con người đã lấy lại được sự thánh...

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne. The incarnate God has accomplished the work of “the Son of man’s secret coming” prophesied in the Bible, and will soon appear publicly to every nation and place in the world. All people in every nation and place who thirst for God’s appearance will look upon God’s public appearance. No force can hinder or destroy God’s kingdom, and anyone who resists God will be punished by God’s wrath, just as it is said in God’s words: “My kingdom is coming into shape above the whole universe, and My throne holds sway in the hearts of hundreds of millions of people. With the angels’ assistance, My great accomplishment will soon be brought to fruition. All My sons and My people await My return with bated breath, longing for Me to reunite with them, never to be separated again. How could the multitudinous populace of My kingdom not race toward one another in joyful celebration because of My being together with them? Can this be a reunion for which no price need be paid? I am honorable in all men’s eyes, I am proclaimed in the words of all. When I return, I will conquer all enemy forces even more. The time has come! I will put My work in motion, I will reign as King among men! I am on the point of return! And I am about to depart! This is what everyone is hoping for, it is what they wish. I shall let the whole of humanity see the arrival of My day, and let them welcome the coming of My day with joy!” (“The Twenty-seventh Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh). “All those that I love will surely live for eternity, and all those who stand against Me will surely be chastised by Me for eternity. For I am a jealous God, I will not lightly spare men for all that they have done. I will watch over the whole earth, and, appearing in the East of the world with righteousness, majesty, wrath, and chastisement, I will reveal Myself to the myriad hosts of humanity!” (“The Twenty-sixth Utterance” of God’s Utterances to the Entire Universe in The Word Appears in the Flesh).

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger