57 Công Việc Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời Đã Được Hoàn Thành

Chúng ta, những người đi theo Đấng Christ những ngày sau rốt làm chứng với toàn thể vũ trụ:

Công Việc Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời Đã Được Hoàn Thành


Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện trong xác thịt,

bày tỏ những lẽ thật để cứu rỗi loài người.

Chúng ta đã nghe tiếng của chàng rể,

chúng ta đã được nâng lên trước mặt Đức Chúa Trời.

Cuối cùng chúng ta cũng đã dự tiệc cưới Chiên Con,

bước vào sự rèn luyện của vương quốc.

Sự phán xét đã bắt đầu với nhà của Đức Chúa Trời,

Tâm tính của Ngài đã hoàn toàn được khải tỏ.

Lẽ thật của lời Đức Chúa Trời chinh phục chúng ta,

chúng ta phục xuống trước mặt Đức Chúa Trời và tôn thờ Ngài.

Tấm lòng và tâm trí của chúng ta đã

hoàn toàn được phơi bày bởi những lời của Đức Chúa Trời.

Trải qua những thử luyện và sự tôi luyện của Đức Chúa Trời,

những tâm tính lầm lạc của chúng ta được tẩy rửa.

Qua sự phán xét của Đức Chúa Trời

chúng ta thấy sự công chính và sự thánh khiết của Ngài.

Dân sự của Đức Chúa Trời vâng lời trước Ngài,

và trung tín với Đức Chúa Trời cho đến chết.

Đức Chúa Trời đã hoàn toàn đánh bại Sa-tan,

tạo nên nhóm người đắc thắng.

Chúng ta, những người đi theo Đấng Christ những ngày sau rốt

làm chứng với toàn thể vũ trụ:

công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành,

Ngài đã có được toàn bộ vinh hiển.


Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bộc lộ sự phán xét của những ngày sau rốt,

mở ra Thời Đại Vương Quốc.

Tất cả các giáo phái đều đói khổ cùng cực,

tất cả mọi người đều buộc phải tìm kiếm con đường đúng đắn.

Những người nữ đồng trinh lanh lợi nghe được tiếng của Đức Chúa Trời

và được cất lên trước mặt Đức Chúa Trời trước thảm họa.

Tất cả những người từ chối chấp nhận Đấng Christ những ngày sau rốt

sẽ chìm sâu vào thảm họa.

Đức Chúa Trời là toàn năng và khôn ngoan trong công việc của Ngài,

Ngài phân chia mọi người tùy theo bản tính của họ.

Tất cả quốc gia và dân tộc đều đến với ánh sáng,

phục tùng trước ngai của Đức Chúa Trời.

Triển vọng của vương quốc vô cùng tươi sáng,

thể hiện khung cảnh nhiệt thành.

Thảm họa sẽ xóa sổ loài người gian ác,

khải tỏ sự công chính và uy nghiêm của Đức Chúa Trời.

Mỗi lời của Đức Chúa Trời đang được ứng nghiệm,

những lời của Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành mọi thứ.

Vương quốc của Đấng Christ đã xuất hiện trên đất,

Đức Chúa Trời sống cùng dân sự của Ngài.

Chúng ta, những người đi theo Đấng Christ những ngày sau rốt

làm chứng với toàn thể vũ trụ:

công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành,

Ngài đã có được toàn bộ vinh hiển.

Chúng ta, những người đi theo Đấng Christ những ngày sau rốt

làm chứng với toàn thể vũ trụ:

công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành,

Ngài đã có được toàn bộ vinh hiển.

Ngài đã có được toàn bộ vinh hiển.

Trước: 46 Tình Yêu Của Chúa Đưa Chúng Ta Đến Gần Nhau

Tiếp theo: 76 Tuyệt vời Xiết Bao Đấng Toàn Năng Đã Đến

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều tính cách đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này