135 Công tác của Đức Chúa Trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ


Verse 1

Jêsus đã phán công tác của Đức Giê-hô-va

đã ở lại phía sau trong Thời đại Ân điển,

cũng như nay Đức Chúa Trời

phán công tác của Jêsus

cũng đã ở lại phía sau.

Nếu để chỉ có mỗi Thời đại Luật pháp,

mà lại chưa từng có thời đại Ân Điển,

thì Jêsus đã không bị đóng đinh

lên cây thập tự

và Ngài đã không thể

cứu chuộc toàn nhân loại.


Chorus

Đức Chúa Trời không mãi làm một công tác;

công tác của Ngài luôn thay đổi,

cũng như cách Ngài phán dạy các ngươi

những lời mới và làm công tác mới mỗi ngày.

Đây là công tác Ngài làm,

và điều cốt yếu chính là

từ “phi thường” và “mới mẻ”

Đây là công tác Ngài làm.


Verse 2

Nếu chỉ từng có Thời đại Luật pháp,

liệu nhân loại có bao giờ

tiến xa được đến ngày nay?

Lịch sử không ngừng nghỉ;

và chẳng phải đó chính là

luật pháp tự nhiên

của công tác của Đức Chúa Trời?

Chẳng phải đó chính là sự miêu tả về

sự quản lý của Ngài với con người khắp vũ trụ?

Lịch sử tiến lên,

công tác Đức Chúa Trời cũng vậy.

Ý muốn của Đức Chúa Trời liên tục thay đổi.


Bridge

Ngài sẽ không chỉ duy trì

một công tác suốt sáu ngàn năm;

bởi Ngài không bao giờ cũ,

Đức Chúa Trời luôn mới mẻ.

Đã một lần bị đóng đinh lên giá thập,

Ngài sao có thể tiếp tục làm công tác đó?

Sẽ quá nực cười khi nghĩ rằng

Ngài lặp lại công tác này

lần thứ hai hay thứ ba.


Chorus

Đức Chúa Trời không mãi làm một công tác;

công tác của Ngài luôn thay đổi,

cũng như cách Ngài phán dạy các ngươi

những lời mới và làm công tác mới mỗi ngày.

Đây là công tác Ngài làm,

và điều cốt yếu chính là

từ “phi thường” và “mới mẻ”

Đây là công tác Ngài làm.


Verse 3

“Đức Chúa Trời là bất biến

và sẽ mãi là Đức Chúa Trời”;

thật chính xác với câu nói này.

Bản chất của Đức Chúa Trời không thay đổi,

Ngài sẽ không thể nào trở thành Sa-tan.

Nhưng điều này không chứng tỏ

rằng công tác của Ngài,

bất biến và cố định như bản chất Ngài.

Làm sao ngươi có thể giải thích

Ngài luôn mới mẻ, không bao giờ cũ

nếu ngươi tuyên bố rằng

Đức Chúa Trời là bất biến?


Chorus

Đức Chúa Trời không mãi làm một công tác;

công tác của Ngài luôn thay đổi,

cũng như cách Ngài phán dạy các ngươi

những lời mới và làm công tác mới mỗi ngày.

Đây là công tác Ngài làm,

và điều cốt yếu chính là

từ “phi thường” và “mới mẻ”

Đây là công tác Ngài làm.


Outro

Công tác của Đức Chúa Trời liên tục lan rộng.

Công tác của Đức Chúa Trời

cũng không ngừng thay đổi.

Ý muốn của Đức Chúa Trời luôn được công khai.

Ý muốn của Đức Chúa Trời

luôn được bày tỏ cho con người.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Con người đã giới hạn Đức Chúa Trời theo quan niệm của mình sao có thể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời được?

Trước: 134 Thực chất của Đức Chúa Trời là bất biến

Tiếp theo: 136 Công tác của Đức Chúa Trời không bất biến

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger