467 Lời Đức Chúa Trời là đường lối mà con người nên tuân giữ

Verse

Qua mỗi thời đại, khi Đức Chúa Trời

thực hiện công tác của Ngài trên đất,

Ngài luôn ban cho nhân loại một số lời phán,

cũng như ban một số lẽ thật.

Những lẽ thật này là đường lối họ nên tuân theo,

là con đường mà họ nên đi theo,

là đường lối dẫn dắt con người trở nên kính sợ

Đức Chúa Trời, lánh khỏi điều ác,


Pre-chorus

là đường lối họ nên thực hành và tuân theo

trong cuộc sống và hành trình của cuộc đời mình.

Đây là những lý do mà Đức Chúa Trời

bày tỏ lời Ngài cho nhân loại.


Chorus 1

Những lời này đến từ Đức Chúa Trời,

Ngài đã phán dạy những lời này,

vì thế con người phải tuân theo.

Nếu tuân theo, họ sẽ nhận được sự sống,

còn nếu không nghe theo, không thực hành,

sống trọn lời Ngài trong đời mình,

là họ đang không thực hành lẽ thật.


Chorus 2

Không thực hành lẽ thật là

không kính sợ Ngài, lánh khỏi điều ác,

và thế nên họ không thể

làm thỏa lòng Đức Chúa Trời.

Không làm hài lòng Đức Chúa Trời

nghĩa là sẽ không thể

nhận lãnh sự khen ngợi,

khen ngợi từ Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Cách nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời và các kết quả mà công tác của Ngài sẽ đạt được

Trước: 466 Mong muốn duy nhất của Đức Chúa Trời là con người lắng nghe và vâng lời Ngài

Tiếp theo: 468 Lời Đức Chúa Trời cung cấp tất cả những gì con người cần trong cuộc sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger