387 Chìa khóa của đức tin là chấp nhận lời Đức Chúa Trời như là thực tế của sự sống

Verse 1

Đức tin vào Đức Chúa Trời không nên

là để thấy những phép lạ và dấu kỳ,

cũng như không nên chỉ vì xác thịt của ngươi,

mà để tìm kiếm hiểu biết về Ngài

cũng như vâng lời Ngài nhất có thể.

Giống như Phi-e-rơ, vâng lời Ngài đến chết.

Đây là điều ngươi phải cố đạt được lúc này.


Chorus

Đức tin nơi Đức Chúa Trời là chấp nhận

lời Đức Chúa Trời như là thực tế của sự sống.

Đưa vào thực hành những lời phán của Ngài,

thực hiện chúng trong chính bản thân ngươi.

Như thế mới đạt mục đích của Đức Chúa Trời.


Verse 2

Việc ăn và uống lời Đức Chúa Trời

chính là để thực sự biết đến Đức Chúa Trời

cũng như để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Việc ăn và uống lời Đức Chúa Trời

là để có được sự hiểu biết nhiều hơn về Ngài.

Khi đó ngươi mới có thể vâng lời, yêu kính Ngài.

Đây là mục đích của đức tin nơi Đức Chúa Trời.


Chorus

Đức tin nơi Đức Chúa Trời là chấp nhận

lời Đức Chúa Trời như là thực tế của sự sống.

Đưa vào thực hành những lời phán của Ngài,

thực hiện chúng trong chính bản thân ngươi.

Như thế mới đạt mục đích của Đức Chúa Trời.


Verse 3

Tin Đức Chúa Trời nghĩa là phấn đấu

để được Đức Chúa Trời hoàn thiện,

và để hoàn toàn vâng phục Ngài.

Nếu ngươi có thể vâng lời Ngài

không than phiền,

và quan tâm đến những mong muốn của Ngài,

có vóc giạc và phong thái của Phi-e-rơ,

thì ngươi đã thành công trong đức tin,

được Ngài thu phục.


Bridge

Nếu ngươi luôn chỉ cố thấy dấu kỳ và phép lạ,

thì quan điểm về đức tin này đã sai.


Chorus

Đức tin nơi Đức Chúa Trời là chấp nhận

lời Đức Chúa Trời như là thực tế của sự sống.

Đưa vào thực hành những lời phán của Ngài,

thực hiện chúng trong chính bản thân ngươi.

Như thế mới đạt mục đích của Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời

Trước: 386 Mục đích mà con người nên có khi họ tin vào Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 388 Thực hành lẽ thật là chìa khóa cho đức tin nơi Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger