471 Lời Đức Chúa Trời là lẽ thật mãi mãi bất biến


Chorus

Lời Ngài là lẽ thật

sẽ mãi mãi không đổi thay.

Ngài là nguồn sự sống

và sự dẫn dắt cho nhân loại.


Verse 1

Ý nghĩa và giá trị của lời Ngài

được xác định bởi thực chất lời ấy,

không phải bởi, sự chấp nhận

hay thừa nhận của loài người.

Ngay cả khi không ai trên đời

tiếp nhận lời Ngài,

thì giá trị và hữu ích của lời Ngài

không thể lượng giá.


Chorus

Lời Ngài là lẽ thật

sẽ mãi mãi không đổi thay.

Ngài là nguồn sự sống

và sự dẫn dắt cho nhân loại.


Verse 2

Với những ai nổi loạn, bẻ bác,

khinh thường lời nói của Ngài,

Đức Chúa Trời vẫn giữ lập trường rằng:

Thời gian và sự thật sẽ chứng minh,

lời Ngài chính là đường đi,

lẽ thật và sự sống;

cho thấy rằng

tất cả điều Ngài phán là đúng,

và loài người nên được

trang bị và chấp nhận.


Chorus

Lời Ngài là lẽ thật

sẽ mãi mãi không đổi thay.

Ngài là nguồn sự sống

và sự dẫn dắt cho nhân loại.


Verse 3

Với những ai đi theo bước chân của Ngài,

Đức Chúa Trời sẽ cho biết sự thật:

Những người không thể chấp nhận lời Ngài,

hay thực hành lời Ngài trong hành động,

và những người không thể

tìm thấy mục đích trong lời Ngài,

và chẳng thể nhận được

sự cứu rỗi từ lời Ngài,

những người này

đã bị lên án bởi lời của Ngài,

đã mất đi ơn cứu rỗi của Ngài.

Sự trừng phạt của Ngài

sẽ chẳng bao giờ trật khỏi họ.


Chorus

Lời Ngài là lẽ thật

sẽ mãi mãi không đổi thay.

Ngài là nguồn sự sống

và sự dẫn dắt cho nhân loại.

Lời Ngài là lẽ thật

sẽ mãi mãi không đổi thay.

Ngài là nguồn sự sống

và sự dẫn dắt cho nhân loại.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Các ngươi phải xem xét những việc làm của mình

Trước: 470 Lời Đức Chúa Trời: Nguyên tắc duy nhất cho sự sống còn của con người

Tiếp theo: 472 Lẽ thật là phương châm sống cao nhất

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger