90 Lời Đức Chúa Trời là thẩm quyền và sự phán xét

Verse 1

Nhiều người phớt lờ lời Đức Chúa Trời,

nghĩ chúng không phải sự thực.

Thật mù quáng! Họ không biết rằng

Đức Chúa Trời trung tín sao?

Lời Đức Chúa Trời và thực tế

xuất hiện đồng thời.

Chẳng phải điều này thật sự đúng sao?


Verse 2

Đức Chúa Trời là sự phán xét và oai nghi;

không ai có thể thay đổi.

Đây là một phương diện

trong những sắc lệnh quản trị của Ngài.

Đó chỉ là một cách Ngài phán xét con người.

Đó chỉ là một cách Ngài phán xét vạn vật.


Chorus

Khi Đức Chúa Trời tạo muôn vật,

khi Ngài hủy diệt thế gian,

khi Ngài làm cho trọn vẹn

các con trai đầu lòng,

tất cả điều này được hoàn thành

bởi một lời duy nhất từ miệng Ngài.

Bởi bản thân lời Ngài

là thẩm quyền, sự phán xét.


Verse 3

Trong mắt Ngài,

tất cả mọi người, mọi sự và mọi vật

đều dưới sự phán xét của Ngài

và trong tay Ngài.

Không ai, không thứ gì dám

hành xử ngoan cố hay ngông cuồng.

Tất cả phải được hoàn thành

theo những lời Ngài phán.


Chorus

Khi Đức Chúa Trời tạo muôn vật,

khi Ngài hủy diệt thế gian,

khi Ngài làm cho trọn vẹn

các con trai đầu lòng,

tất cả điều này được hoàn thành

bởi một lời duy nhất từ miệng Ngài.

Bởi bản thân lời Ngài

là thẩm quyền, sự phán xét.


Bridge

Bất kỳ ai hoài nghi lời Ngài,

bất kỳ ai coi thường lời Ngài,

sẽ bị diệt vong và muôn đời trầm luân.

Ngài chỉ dùng lời phán mà hoàn thành mọi thứ,

không động ngón tay.

Chính điều này cho thấy rõ

sự toàn năng của Ngài.


Chorus

Khi Đức Chúa Trời tạo muôn vật,

khi Ngài hủy diệt thế gian,

khi Ngài làm cho trọn vẹn

các con trai đầu lòng,

tất cả điều này được hoàn thành

bởi một lời duy nhất từ miệng Ngài.

Bởi bản thân lời Ngài

là thẩm quyền, sự phán xét.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu, Chương 103

Trước: 89 Công tác của Đức Chúa Trời được thành tựu qua lời

Tiếp theo: 91 Công tác trong thời kỳ sau rốt chủ yếu để ban cho con người sự sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger