895 Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với nhân loại sẽ không bao giờ thay đổi

1 Ta đã ở trong thế giới này trong nhiều năm, nhưng ai biết đến Ta? Không gì ngạc nhiên khi Ta hành phạt con người. Có vẻ như họ là những đối tượng để thực thi thẩm quyền của Ta; có vẻ như họ là những viên đạn trong khẩu súng của Ta, thứ mà sau khi nổ súng sẽ “bỏ chạy” hết. Mọi người tưởng tượng như thế. Ta đã luôn luôn tôn trọng con người; Ta chưa bao giờ tùy tiện bóc lột họ hay buôn bán họ như những nô lệ. Đây là vì Ta không thể rời bỏ họ, mà họ cũng không thể rời bỏ Ta. Do đó, một sự ràng buộc sinh tử đã được hình thành giữa chúng ta.

2 Ta đã luôn luôn quý mến nhân loại. Mặc dù nhân loại chưa bao giờ quý mến Ta, nhưng họ luôn luôn trông cậy vào Ta, đây là lý do tại sao Ta tiếp tục dốc sức cho họ. Ta yêu mến con người như báu vật của riêng Ta, bởi vì họ là “vốn liếng” trong sự quản lý của Ta trên đất. Do đó, Ta chắc chắn sẽ không loại bỏ họ. Ý muốn của Ta đối với con người sẽ không bao giờ thay đổi. Họ có thể thực sự tin tưởng vào lời thề của Ta không? Làm thế nào họ có thể làm thỏa lòng Ta vì Ta? Đây là nhiệm vụ mà Ta đã đặt ra cho cả nhân loại; nó là “bài tập về nhà” Ta đã giao cho họ. Ta hy vọng rằng tất cả họ sẽ làm việc chăm chỉ để hoàn thành nó.

Chuyển thể từ “Chương 35” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 894 Đức Chúa Trời đến giữa con người để cứu rỗi họ

Tiếp theo: 896 Đức Chúa Trời luôn chờ đợi con người quay trở lại với Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?

Từ lâu mọi người đã tin vào Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết họ lại không hiểu từ “Đức Chúa Trời” có nghĩa gì, và chỉ đi theo trong sự mơ hồ....

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger