791 Hãy biết Đức Chúa Trời qua Quyền tối thượng của Ngài với muôn vật

Verse 1

Sự hiểu biết của con người về Đức Chúa Trời

cho thấy vị trí Ngài có trong lòng họ.

Mức độ hiểu biết ấy lớn đến đâu

thì trong lòng họ, Ngài vĩ đại đến đó.

Nếu Đức Chúa Trời ngươi biết trống rỗng và mơ hồ,

thì Đức Chúa Trời ngươi tin cũng vậy.

Đức Chúa Trời ngươi biết trong phạm vi cuộc sống của ngươi

không phải Đức Chúa Trời thực sự.

Chorus

Muốn hiểu được Đức Chúa Trời, thì quan trọng ngươi

phải biết mọi hành động của Ngài, Ngài là gì và có gì,

biết những việc Ngài làm giữa muôn tạo vật và hiện thực về Ngài,

sự toàn năng, quyền lực và danh tính thật của Ngài.

Việc ngươi có bước vào được thực tế lẽ thật hay không

đều phụ thuộc vào những hiểu biết này về Đức Chúa Trời.

Verse 2

Nếu ngươi giới hạn hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời

trong lời nói và những trải nghiệm của ngươi,

trong những thứ ngươi cho là ân điển của Ngài,

hoặc trong những lời chứng nhỏ bé của ngươi,

thì Đức Chúa Trời ngươi tin sẽ không phải là thật,

có thể nói Ngài chỉ là sự tưởng tượng.

Bởi Đức Chúa Trời thật là Đấng cai trị trên mọi vật

và Ngài là Đấng quản lý của tất cả.

Bridge

Đức Chúa Trời thật nắm giữ số phận

của mỗi người, mỗi vật trong tay Ngài.

Hành động, công tác của Ngài không bị giới hạn

trong những người theo Ngài.

Việc làm của Ngài được thể hiện

trong muôn vật để ai cũng thấy rõ,

trong sự sinh tồn và trong các

quy luật thay đổi của muôn vật.

Chorus

Muốn hiểu được Đức Chúa Trời, thì quan trọng ngươi

phải biết mọi hành động của Ngài, Ngài là gì và có gì,

biết những việc Ngài làm giữa muôn tạo vật và hiện thực về Ngài,

sự toàn năng, quyền lực và danh tính thật của Ngài.

Việc ngươi có bước vào được thực tế lẽ thật hay không

đều phụ thuộc vào những hiểu biết này về Đức Chúa Trời,

những hiểu biết này về Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 790 Ý muốn của Đức Chúa Trời mở ra cho mọi người

Tiếp theo: 792 Nếu ngươi thật sự ao ước được biết Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phụ lục: Chương 1

Điều Ta yêu cầu các ngươi làm không phải là lý thuyết mơ hồ và sáo rỗng mà Ta nhắc đến, cũng không phải là điều mà não con người không thể...

Chương 26

Ai đã từng sống trong nhà của Ta? Ai đã từng đứng lên vì Ta? Ai đã từng chịu khổ vì Ta? Ai đã từng hứa trước mặt Ta? Ai đã từng đi theo Ta...

Phụ lục: Chương 2

Khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời thực tế, khi con người đều đích thân cùng sinh hoạt, cùng hành động, cùng chung sống với Đức Chúa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger