940 Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời thì chân thật và sống động

Chorus

Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời

rất sống động và sinh động.


Intro

Ngài thay đổi suy nghĩ và thái độ của Ngài

tùy theo cách sự vật diễn tiến thế nào.

Sự thay đổi thái độ của Ngài

đối với người Ni-ni-ve

cho loài người thấy Ngài có ý riêng.


Verse 1

Ngài không phải là rô-bốt hay pho tượng,

mà là Đức Chúa Trời hằng sống.

Ngài có thể giận dữ với người dân Ni-ni-ve,

hay tha thứ cho quá khứ của họ

tùy theo thái độ họ ra sao.

Ngài có thể chọn hủy diệt dân Ni-ni-ve

hay tha thứ nếu họ biết ăn năn.


Verse 2

Suy nghĩ của Ngài luôn luôn đổi thay

tùy theo hoàn cảnh thay đổi ra sao.

Trong khi những suy nghĩ này tiếp tục tiến triển,

nhiều khía cạnh khác nhau về bản chất

của Đức Chúa Trời được thể hiện.

Khoảnh khắc trái tim của Ngài xem xét lại,

con người thấy sự tồn tại chân thực của Ngài.


Chorus

Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời

rất sống động và sinh động.


Bridge 1

Sự mặc khải xác thật của Ngài

minh chứng cho nhân loại

thấy sự tồn tại của cơn thịnh nộ và lòng nhân từ,

cũng như lòng thương xót

và khoan dung của Ngài.


Verse 3

Đức Chúa Trời mặc khải thực chất của Ngài

tùy theo diễn tiến mọi sự ra sao.

Ngài sở hữu cơn thịnh nộ của sư tử

và lòng khoan dung, nhân từ của một người mẹ.

Bất cứ ai cũng không được phép

chất vấn, xâm phạm hay sửa đổi cũng như

xuyên tạc tâm tính công chính

của Đức Chúa Trời.


Verse 4

Tâm tính công chính của Ngài, tức là

cơn thịnh nộ và lòng khoan dung của Ngài

có thể bộc lộ bất cứ lúc nào, bất cứ đâu

đối với mọi sự và mọi vấn đề.

Đức Chúa Trời bày tỏ những khía cạnh này

ở mọi ngóc ngách của muôn vật,

thể hiện trong mọi khoảnh khắc trôi qua.


Chorus

Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời

rất sống động và sinh động.


Bridge 2

Tâm tính công chính của Ngài

không bị hạn chế bởi

thời gian hay không gian,

mà trái lại, nó được bày tỏ

thoải mái, dễ dàng ở, ở mọi lúc và mọi nơi.


Outro

Khi lòng Đức Chúa Trời thay đổi,

không thể hiện cơn thịnh nộ nữa

cho phép người Ni-ni-ve được sống,

ngươi có dám nói Ngài chỉ có lòng nhân từ,

yêu thương không?

Ngươi có dám nói cơn thịnh nộ

của Ngài chỉ là nói suông?

Khi Ngài nổi cơn thịnh nộ,

và rút lại lòng nhân từ,

ngươi có thể nói Ngài không thực sự

yêu con người không?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II

Trước: 939 Biểu tượng của tâm tính Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 941 Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời là độc nhất

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 9

Trong trí tưởng tượng của con người, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và con người là con người. Đức Chúa Trời không nói ngôn ngữ của con...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger