850 Tính thực tế và sự đáng mến của Đức Chúa Trời

Intro

Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú

kết thành áo dài cho A-đam, Ê-va.

Trong cảnh này,

Đức Chúa Trời giống như cha mẹ của họ.


Verse 1

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên

hai người họ cũng như chăm sóc cho họ,

Ngài xem họ như bạn đồng hành,

đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ.

Thế mà con người không thấy được

sự cao cả của Đức Chúa Trời,

không thấy được quyền tối cao

hay sự nhiệm mầu của Ngài.

Đặc biệt, con người không thấy được

sự thạnh nộ và oai nghi của Đức Chúa Trời.

Qua đó, con người nhìn thấy sự khiêm nhường,

tình cảm, sự quan tâm của Ngài.

Con người cũng thấy trách nhiệm của Ngài.

Sự chăm sóc của Ngài là những gì họ thấy.


Chorus

Đây có thể chỉ là điều nhỏ nhặt,

không đáng đề cập.

Nhưng đối với những người theo Đức Chúa Trời

có những khái niệm mơ hồ,

nó cho họ hiểu rõ sự chân thật của Ngài,

thấy sự đáng mến và sự thành tín của Ngài,

cũng như cho họ thấy được

sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời.


Verse 2

Đức Chúa Trời đối đãi với A-đam và Ê-va

giống như bậc cha mẹ con người

đối với con cái họ.

Đức Chúa Trời yêu thương,

dõi theo và chăm sóc họ giống y như

những người cha và người mẹ loài người.

Tình yêu của Ngài rất thật, hữu hình và thấy rõ.

Ngài không ngồi cao cao tại thượng

hay cho mình là Đấng cao cả

và toàn năng trên con người,

Đức Chúa Trời, chính Ngài đã lấy da

làm quần áo cho họ.

Qua đó, con người nhìn thấy sự khiêm nhường,

tình cảm, sự quan tâm của Ngài.

Con người cũng thấy trách nhiệm của Ngài.

Sự chăm sóc của Ngài là những gì họ thấy.


Chorus

Đây có thể chỉ là điều nhỏ nhặt,

không đáng đề cập.

Nhưng đối với những người theo Đức Chúa Trời

có những khái niệm mơ hồ,

nó cho họ hiểu rõ sự chân thật của Ngài,

thấy sự đáng mến và sự thành tín của Ngài,

cũng như cho họ thấy được

sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời,

cũng như để cho họ thấy

sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I

Trước: 849 Lời hứa của Đức Chúa Trời với những ai đã được hoàn thiện

Tiếp theo: 851 Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con người mới quan trọng làm sao

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger