849 Lời hứa của Đức Chúa Trời với những ai đã được hoàn thiện

Verse 1

Những ai Đức Chúa Trời tính hoàn thiện

di sản của Ngài, cùng phúc lành họ đều sẽ được ban.

Họ tiếp nhận Ngài có gì và là gì,

để những điều ấy trở thành những gì họ có bên trong.

Đưa mọi lời phán dạy của Ngài vào trong họ,

để dù Ngài có là gì, họ cũng, nhận lấy tất cả

nhận được đúng như bản chất của chính Ngài,

và nhờ đó mà họ, sống trọn lẽ thật.

Pre-chorus 1

Đây là kiểu người mà Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện,

và đây là kiểu người được thu nhận bởi chính Đức Chúa Trời.

Chorus

Chỉ những ai được làm cho hoàn thiện

mới đủ điều kiện để mà có được

mọi ân phước Ngài xót thương ban cho.

Chỉ những ai được làm cho hoàn thiện

mới đủ điều kiện để mà có được

mọi ân phước Ngài xót thương ban cho,

mọi ân phước Ngài xót thương ban cho,

mọi ân phước Ngài xót thương ban cho.

Verse 2

Họ sẽ có được trọn vẹn tình yêu của Ngài

trong mọi sự, có thể hành động phù hợp ý muốn của Ngài.

Họ sẽ có được sự dẫn dắt và sống,

trong ánh sáng của Ngài, và họ được, Ngài khai sáng đời đời.

Họ sẽ sống trọn hình ảnh Ngài yêu mến,

yêu Ngài như Phi-e-rơ từng, chịu đóng đinh trên thập tự vì Ngài,

xứng đáng chết để đền ơn tình yêu của Đức Chúa Trời,

có được sự vinh quang như, Phi-e-rơ.

Pre-chorus 2

Họ sẽ được yêu kính, từ mọi người ở nơi nhân gian.

Và chắc chắn sẽ, được tất cả mọi người đều ngưỡng mộ.

Chorus

Chỉ những ai được làm cho hoàn thiện

mới đủ điều kiện để mà có được

mọi ân phước Ngài xót thương ban cho.

Chỉ những ai được làm cho hoàn thiện

mới đủ điều kiện để mà có được

mọi ân phước Ngài xót thương ban cho.

Verse 3

Sự trói buộc của cái chết, họ sẽ đều vượt qua,

không cho Sa-tan cơ hội để thực hiện việc hắn muốn làm.

Họ sẽ được Đức Chúa Trời sở hữu

và sống trong sự sống động, sự tươi mới ở nơi tinh thần,

cùng niềm phấn khởi, không thể diễn tả bằng lời,

như thể đã thấy, ngày vinh quang ấy của Đức Chúa Trời.

Họ cùng Đức Chúa Trời, giành lấy vinh quang cùng Ngài,

và thần sắc của họ, giống các thánh của Ngài.

Bridge

Họ sẽ trở thành người được Đức Chúa Trời yêu thương,

và là đứa con trai yêu quý của Ngài.

Họ sẽ thay đổi hình thái và cùng Ngài thăng lên

tầng trời thứ ba nơi, họ siêu thoát xác thịt.

Chorus

Chỉ những ai được làm cho hoàn thiện

mới đủ điều kiện để mà có được

mọi ân phước Ngài xót thương ban cho.

Chỉ những ai được làm cho hoàn thiện

mới đủ điều kiện để mà có được

mọi ân phước Ngài xót thương ban cho,

mọi ân phước Ngài xót thương ban cho,

mọi ân phước Ngài xót thương ban cho.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 848 Những sự thể hiện của những người được hoàn thiện

Tiếp theo: 850 Tính thực tế và sự đáng mến của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Công tác và sự bước vào (3)

Đức Chúa Trời đã giao phó nhiều cho con người và cũng đã phán dạy về sự bước vào của họ bằng vô số cách. Nhưng vì tố chất của con...

Công tác và sự bước vào (1)

Kể từ khi con người bắt đầu đi đúng hướng trong việc tin vào Đức Chúa Trời, có nhiều điều họ vẫn còn chưa rõ. Họ vẫn hoàn toàn mù mờ về...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger