1017 Lời hứa cuối cùng của Đức Chúa Trời với nhân loại

Verse 1

Đến khi nào con người có được

một đời sống đích thực dưới trần thế

và toàn bộ các thế lực của Sa-tan bị trói buộc,

thì lúc ấy con người sẽ sống thoải mái dưới thế.

Mọi thứ sẽ không còn phức tạp như hiện nay:

các mối quan hệ giữa người với người,

xã hội và gia đình

có thể đầy phiền phức và đớn đau.

Nhưng khi con người

đã được chinh phục hoàn toàn,

thì tấm lòng và tâm trí họ sẽ thay đổi.


Chorus

Khi nào con người được chinh phục hoàn toàn,

tâm trí và tấm lòng họ sẽ thay đổi.

Với Đức Chúa Trời,

con người sẽ có một tấm lòng tôn kính,

và một tấm lòng yêu kính,

một tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời.


Verse 2

Khi tất cả những người trong vũ trụ

theo đuổi tình yêu cho Đức Chúa Trời

đều đã được chinh phục,

khi Sa-tan bị đánh bại và các thế lực bóng tối,


các thế lực đen tối đều đã bị trói buộc,

đời sống con người trên đất sẽ yên ổn.

Họ sẽ sống một cuộc sống tự do trên đất

mà không có những sự phức tạp của xác thịt.

Với con người mà nói,

việc có những mối quan hệ

xác thịt phức tạp chính là,

là bằng chứng cho thấy

họ vẫn chưa thể tự giải phóng mình

khỏi ảnh hưởng của Sa-tan.


Chorus

Khi nào con người được chinh phục hoàn toàn,

tâm trí và tấm lòng họ sẽ thay đổi.

Với Đức Chúa Trời,

con người sẽ có một tấm lòng tôn kính,

và một tấm lòng yêu kính,

một tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời.


Verse 3

Nếu ngươi đối đãi với tất cả

các anh chị em như nhau,

tất cả người thân như nhau,

thì ngươi không cần phải

lo lắng chi, nỗi đau của ngươi

sẽ vơi bớt đi một nửa.

Ở nơi trần thế, con người sẽ có

một đời sống bình thường;

dù lúc ấy vẫn còn trong xác thịt,

nhưng con người sẽ giống thiên thần hơn nhiều.

Đây sẽ là lời hứa cuối cùng Đức Chúa Trời

ban cho con người, lời hứa cuối cùng của Ngài.


Chorus

Khi nào con người được chinh phục hoàn toàn,

tâm trí và tấm lòng họ sẽ thay đổi.

Với Đức Chúa Trời,

con người sẽ có một tấm lòng tôn kính,

và một tấm lòng yêu kính,

một tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời

Trước: 1016 Khi vương quốc đến hoàn toàn

Tiếp theo: 1018 Những biểu tượng Chiến thắng của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger