1025 Lời hứa của Đức Chúa Trời với con người trong thời kỳ sau rốt


Verse 1

Một khi công tác chinh phục được hoàn thành,

loài người sẽ được đưa đến một thế giới đẹp tươi.

Và cuộc sống vẫn còn trên trái đất,

nhưng chẳng như ngày nay,

mà là cuộc sống mới

khi con người đã được chinh phục,

là minh chứng rằng họ đã bước vào một cõi mới,

sự khởi đầu cuộc sống của con người

với Đức Chúa Trời trên trái đất.


Chorus

Cuộc sống tương lai của con người trên trái đất

thật tươi đẹp và được mong đợi,

lịch sử thế giới chưa bao giờ ghi dấu.

Đó là kết quả cuối cùng

của một công cuộc sáu ngàn năm,

là điều loài người mong mỏi nhất,

và là lời hứa của Đức Chúa Trời với con người,

là điều loài người mong mỏi nhất,

và là lời hứa của Đức Chúa Trời với con người.


Verse 2

Tiền đề của cuộc sống này

chính là loài người đã được tinh sạch,

được chinh phục, và rồi quy phục

trước Đấng Tạo Hóa.

Và vì thế, công cuộc chinh phục chính là

giai đoạn cuối trong công cuộc của Đức Chúa Trời

trước khi nhân loại bước vào

một nơi tuyệt vời đến thế.


Chorus

Cuộc sống tương lai của con người trên trái đất

thật tươi đẹp và được mong đợi,

lịch sử thế giới chưa bao giờ ghi dấu.

Đó là kết quả cuối cùng

của một công cuộc sáu ngàn năm,

là điều loài người mong mỏi nhất,

và là lời hứa của Đức Chúa Trời với con người,

là điều loài người mong mỏi nhất,

và là lời hứa của Đức Chúa Trời với con người.


Verse 3

Lời hứa không ứng nghiệm ngay:

Con người sẽ vươn tới cái đích đến tương lai

chỉ khi nào công cuộc

của thời kỳ sau rốt hoàn tất;

một khi con người

được chinh phục hoàn toàn,

khi Sa-tan đã bị đánh bại.


Chorus

Cuộc sống tương lai của con người trên trái đất

thật tươi đẹp và được mong đợi,

lịch sử thế giới chưa bao giờ ghi dấu.

Đó là kết quả cuối cùng

của một công cuộc sáu ngàn năm,

là điều loài người mong mỏi nhất,

và là lời hứa của Đức Chúa Trời với con người,

là điều loài người mong mỏi nhất,

và là lời hứa của Đức Chúa Trời với con người.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời

Trước: 1024 Chỉ những người đã được làm thanh sạch mới được bước vào sự nghỉ ngơi

Tiếp theo: 1026 Đức Chúa Trời có những sắp đặt thích hợp cho từng loại người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger