856 Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người

Verse 1

Khi Đức Chúa Trời đặt chân đến thế gian, Ngài cũng không hề thuộc về thế giới này.

Đức Chúa Trời đã không trở nên xác thịt để hưởng thụ thế gian.

Ngài sinh ra ở nơi mà việc làm công tác sẽ là có ý nghĩa nhất

và cũng dễ dàng tỏ lộ tâm tính của Đức Chúa Trời nhất.

Verse 2

Dù là vùng đất thánh khiết hay là một nơi nhơ bẩn.

Dù Ngài làm công tác ở đâu, Ngài cũng vẫn thánh khiết.

Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian, dù mọi thứ đã bại hoại bởi Sa-tan.

Nhưng muôn vật vẫn luôn thuộc về Đức Chúa Trời, luôn luôn ở trong tay Ngài.

Chorus

Cho dù Ngài sinh ra ở vùng đất nhơ bẩn, Ngài cũng chẳng chút thấp hèn.

Mà cho thấy tình yêu nhân loại chân thành và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Khi Ngài càng làm công tác của mình như thế càng nhiều, thì con người sẽ càng thêm nhận ra

tình yêu tinh khiết và hoàn mỹ của Đức Chúa Trời dành cho con người.

Verse 3

Đức Chúa Trời đã đến một vùng đất nhơ bẩn để thực hiện công tác của mình,

Đức Chúa Trời đã đến để tỏ lộ sự thánh khiết của Ngài.

Ngài chịu đựng sự nhục nhã lớn lao để làm công tác của mình ở nơi nhơ bẩn này,

và để cứu rỗi con người ở đây.

Verse 4

Ngài làm điều này để làm chứng và vì lợi ích, lợi ích hết thảy của nhân loại.

Qua công tác như thế của Đức Chúa Trời cho thấy sự công chính và quyền tối cao của Ngài.

Bằng việc cứu rỗi một nhóm người thấp hèn mà bao người khác khinh bỉ,

sự vĩ đại của Ngài, sự ngay thẳng của Ngài đều được tỏ rõ.

Chorus

Cho dù Ngài sinh ra ở vùng đất nhơ bẩn, Ngài cũng chẳng chút thấp hèn.

Mà cho thấy tình yêu nhân loại chân thành và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Khi Ngài càng làm công tác của mình như thế càng nhiều, thì con người sẽ càng thêm nhận ra

tình yêu tinh khiết và hoàn mỹ của Đức Chúa Trời dành cho con người.

Verse 5

Đức Chúa Trời luôn thánh khiết và công chính ngay cả khi Ngài sinh ra ở vùng đất nhơ bẩn,

dù cho Ngài sống cùng với những con người nhơ bẩn như Jêsus đã sống cùng với những kẻ đầy tội lỗi.

Chẳng phải từng phần nhỏ trong công tác của Ngài đều là vì sự sinh tồn của nhân loại?

Chẳng phải tất cả là để nhân loại có thể đạt được sự cứu rỗi vĩ đại?

Chorus

Cho dù Ngài sinh ra ở vùng đất nhơ bẩn, Ngài cũng chẳng chút thấp hèn.

Mà cho thấy tình yêu nhân loại chân thành và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Khi Ngài càng làm công tác của mình như thế càng nhiều, thì con người sẽ càng thêm nhận ra

tình yêu tinh khiết và hoàn mỹ của Đức Chúa Trời dành cho con người.

Cho dù Ngài sinh ra ở vùng đất nhơ bẩn, Ngài cũng chẳng chút thấp hèn.

Mà cho thấy tình yêu nhân loại chân thành và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Khi Ngài càng làm công tác của mình như thế càng nhiều, thì con người sẽ càng thêm nhận ra

tình yêu tinh khiết và hoàn mỹ của Đức Chúa Trời dành cho con người.

tình yêu tinh khiết và hoàn mỹ của Đức Chúa Trời dành cho con người.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 855 Chỉ Đấng Tạo Hóa mới xót thương nhân loại này

Tiếp theo: 857 Lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với nhân loại chưa bao giờ dứt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Về việc thực hành cầu nguyện

Các ngươi không coi trọng việc cầu nguyện trong đời sống hàng ngày của mình. Con người xao lãng việc cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đã...

Chương 10

Trong thời gian xây dựng hội thánh, Đức Chúa Trời hầu như không đề cập đến việc xây dựng vương quốc. Ngay cả khi Ngài đưa ra điều đó, Ngài...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger