188 Điều ước duy nhất của Đức Chúa Trời trên đất

Intro

Đáp lại lời mời,

lần này Đức Chúa Trời đến trong xác thịt

vì tình trạng của con người,

để ban cho con người những gì họ cần.

Verse 1

Ngài đến để khiến mỗi người, bất kể tố chất

hay đã được giáo dục ra sao,

cũng sẽ thấy được lời của Đức Chúa Trời,

và sự hiện hữu của Ngài,

cùng sự hiển lộ của Ngài,

để chấp nhận được hoàn thiện

nhờ lời của Đức Chúa Trời.

Chorus

Ngài hy vọng con người sẽ thay đổi suy nghĩ

và quan niệm của họ,

để diện mạo thật của Đức Chúa Trời được

khắc ghi sâu trong lòng của con người.

Đây là mong muốn duy nhất

của Đức Chúa Trời ở trần gian.

Verse 2

Dù bản tính con người có vĩ đại,

hay thực chất con người có tồi tệ,

thì Đức Chúa Trời

cũng không bận tâm những việc

họ đã làm.

Ngài hy vọng con người có thể đổi thay

hình tượng của Đức Chúa Trời trong lòng họ.

Chorus

Ngài hy vọng con người sẽ thay đổi suy nghĩ

và quan niệm của họ,

để diện mạo thật của Đức Chúa Trời được

khắc ghi sâu trong lòng của con người.

Đây là mong muốn duy nhất

của Đức Chúa Trời ở trần gian.

Verse 3

Ngài hy vọng con người sẽ nhận ra được

về bản chất của chính loài người,

và họ sẽ thay đổi quan điểm của mình.

Ngài mong họ tận lòng trông mong và

mãi gắn bó với Ngài.

Đây là yêu cầu duy nhất của Ngài với con người.

Chorus

Ngài hy vọng con người sẽ thay đổi suy nghĩ

và quan niệm của họ,

để diện mạo thật của Đức Chúa Trời được

khắc ghi sâu trong lòng của con người.

Đây là mong muốn duy nhất

của Đức Chúa Trời ở trần gian.

Đây là mong muốn duy nhất

của Đức Chúa Trời ở trần gian.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 187 Đức Chúa Trời nhập thể vô cùng quan trọng đối với nhân loại

Tiếp theo: 189 Chỉ qua công tác trong xác thịt, Đức Chúa Trời mới có thể thu phục con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 5

Tiếng nói Thần của Ta là sự thể hiện của toàn bộ tâm tính Ta. Các ngươi có hiểu không? Không rõ về điểm này sẽ tương đương với việc trực...

Chương 14

Trong suốt các thời đại, không người nào đã từng bước vào vương quốc, và do thế không ai từng được hưởng ân điển của Thời đại Vương quốc...

Chương 12

Khi tất cả mọi người chú ý, khi vạn vật được đổi mới và hồi sinh, khi mỗi người đều vâng phục Đức Chúa Trời mà không hề e ngại và sẵn lòng...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger