188 Điều ước duy nhất của Đức Chúa Trời trên đất


Intro

Đáp lại lời mời,

lần này Đức Chúa Trời đến trong xác thịt

vì tình trạng của con người,

để ban cho con người những gì họ cần.


Verse 1

Ngài đến để khiến mỗi người, bất kể tố chất

hay đã được giáo dục ra sao,

cũng sẽ thấy được lời của Đức Chúa Trời,

và sự hiện hữu của Ngài,

cùng sự hiển lộ của Ngài,

để chấp nhận được hoàn thiện

nhờ lời của Đức Chúa Trời.


Chorus

Ngài hy vọng con người sẽ thay đổi suy nghĩ

và quan niệm của họ,

để diện mạo thật của Đức Chúa Trời được

khắc ghi sâu trong lòng của con người.

Đây là mong muốn duy nhất

của Đức Chúa Trời ở trần gian.


Verse 2

Dù bản tính con người có vĩ đại,

hay thực chất con người có tồi tệ,

thì Đức Chúa Trời

cũng không bận tâm những việc

họ đã làm.

Ngài hy vọng con người có thể đổi thay

hình tượng của Đức Chúa Trời trong lòng họ.


Chorus

Ngài hy vọng con người sẽ thay đổi suy nghĩ

và quan niệm của họ,

để diện mạo thật của Đức Chúa Trời được

khắc ghi sâu trong lòng của con người.

Đây là mong muốn duy nhất

của Đức Chúa Trời ở trần gian.


Verse 3

Ngài hy vọng con người sẽ nhận ra được

về bản chất của chính loài người,

và họ sẽ thay đổi quan điểm của mình.

Ngài mong họ tận lòng trông mong và

mãi gắn bó với Ngài.

Đây là yêu cầu duy nhất của Ngài với con người.


Chorus

Ngài hy vọng con người sẽ thay đổi suy nghĩ

và quan niệm của họ,

để diện mạo thật của Đức Chúa Trời được

khắc ghi sâu trong lòng của con người.

Đây là mong muốn duy nhất

của Đức Chúa Trời ở trần gian.

Đây là mong muốn duy nhất

của Đức Chúa Trời ở trần gian.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác và sự bước vào (7)

Trước: 187 Đức Chúa Trời nhập thể vô cùng quan trọng đối với nhân loại

Tiếp theo: 189 Chỉ qua công tác trong xác thịt, Đức Chúa Trời mới có thể thu phục con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger