817 Ước muốn duy nhất của Đức Chúa Trời

Verse 1

Sự vinh quang của Giê-hô-va, sự cứu chuộc của Jêsus,

mọi việc làm của Đức Chúa Trời hôm nay, là điều ngươi thấy hôm nay.

Lời Đức Chúa Trời ngươi đã nghe,

sự khôn ngoan và sự diệu kỳ,

tâm tính của Ngài ngươi đã biết,

cả công tác quản lý mà ngươi được kể.

Chorus

Thời kỳ sau rốt ngươi đã sinh ra,

dù vậy vẫn hiểu được chuyện trước kia,

trải nghiệm những gì của hôm nay,

đều là do đôi bàn tay Đức Chúa Trời.

Vì cho ngươi quá nhiều và ngươi thấy nhiều ở Ngài,

điều Ngài muốn ở ngươi chẳng có gì vô lý.

Làm chứng cho Đức Chúa Trời về các thánh của những thời đại quá khứ,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài.

Verse 2

Ngươi thấy không chỉ là Ngài nhân từ,

mà Ngài công chính và xót thương ngươi.

Ngươi đã thấy công tác của Ngài diệu kỳ

cơn thịnh nộ và oai nghi của Ngài.

Ngươi cũng biết Ngài đã từng giáng

sự giận dữ của chính Ngài xuống nhà của Y-sơ-ra-ên,

ngày nay đến phiên các ngươi.

Chorus

Thời kỳ sau rốt ngươi đã sinh ra,

dù vậy vẫn hiểu được chuyện trước kia,

trải nghiệm những gì của hôm nay,

đều là do đôi bàn tay Đức Chúa Trời.

Vì cho ngươi quá nhiều và ngươi thấy nhiều ở Ngài,

điều Ngài muốn ở ngươi chẳng có gì vô lý.

Làm chứng cho Đức Chúa Trời về các thánh của những thời đại quá khứ,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài.

Verse 3

Ngươi hiểu nhiều lẽ nhiệm mầu của Ngài còn hơn Ê-Sai và Giăng.

Ngươi biết rõ sự đáng mến của Ngài, hơn các thánh ngày trước.

Ngươi không chỉ có được đường đi, sự sống và lẽ thật của Ngài,

mà cả khải tượng và sự mặc khải, còn to lớn hơn thứ Giăng nhận được.

Chorus

Thời kỳ sau rốt ngươi đã sinh ra,

dù vậy vẫn hiểu được chuyện trước kia,

trải nghiệm những gì của hôm nay,

đều là do đôi bàn tay Đức Chúa Trời.

Vì cho ngươi quá nhiều và ngươi thấy nhiều ở Ngài,

điều Ngài muốn ở ngươi chẳng có gì vô lý.

Làm chứng cho Đức Chúa Trời về các thánh của những thời đại quá khứ,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài.

Bridge

Ngươi đã hiểu nhiều lẽ nhiệm mầu hơn,

thấy diện mạo thật của Ngài,

nhận nhiều hơn sự phán xét của Ngài,

hiểu hơn về sự công chính của Ngài ấy.

Chorus

Thời kỳ sau rốt ngươi đã sinh ra,

dù vậy vẫn hiểu được chuyện trước kia,

trải nghiệm những gì của hôm nay,

đều là do đôi bàn tay Đức Chúa Trời.

Vì cho ngươi quá nhiều và ngươi thấy nhiều ở Ngài,

điều Ngài muốn ở ngươi chẳng có gì vô lý.

Làm chứng cho Đức Chúa Trời về các thánh của những thời đại quá khứ,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 816 Làm chứng cho Đức Chúa Trời là bổn phận của con người

Tiếp theo: 818 Ngươi có sẵn lòng là người làm chứng cho Đức Chúa Trời không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Công tác và sự bước vào (1)

Kể từ khi con người bắt đầu đi đúng hướng trong việc tin vào Đức Chúa Trời, có nhiều điều họ vẫn còn chưa rõ. Họ vẫn hoàn toàn mù mờ về...

Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?

Từ lâu mọi người đã tin vào Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết họ lại không hiểu từ “Đức Chúa Trời” có nghĩa gì, và chỉ đi theo trong sự mơ hồ....

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger