146 Tên của Đức Chúa Trời sẽ trở nên vĩ đại giữa những quốc gia Dân Ngoại

Verse 1

Sự phán xét của Đức Chúa Trời là để

cho con người có thể vâng phục Ngài hơn,

hình phạt của Đức Chúa Trời là

để con người thay đổi hiệu quả hơn.

Điều Ngài làm là vì việc quản lý của Ngài,

nhưng tất cả đều có lợi cho con người.


Verse 2

Đức Chúa Trời muốn khiến mọi quốc gia

đều vâng phục như Y-sơ-ra-ên,

khiến họ trở thành những con người thực thụ,

muốn có chỗ đứng ngoài Y-sơ-ra-ên.

Đây là công tác quản lý của Đức Chúa Trời,

công tác của Ngài giữa các quốc gia dân ngoại.


Chorus

Trong kỷ nguyên cuối cùng này,

danh của Ngài sẽ được

vĩ đại giữa các quốc gia dân ngoại.

Các dân ngoại sẽ thấy được việc Ngài làm,

họ sẽ gọi Ngài là Đấng Toàn Năng

vì những việc làm của Ngài.

Lời Ngài sẽ thành hiện thực,

sẽ sớm trở thành hiện thực.


Verse 3

Nhiều người đến giờ vẫn không hiểu,

không quan tâm đến sự quản lý của Ngài,

và họ chỉ quan tâm đến

tương lai cũng như đích đến của chính mình.

Họ phớt lờ công tác của Ngài dù Ngài có nói gì,

tất cả đều chăm chăm vào đích đến của mình.


Verse 4

Nếu mọi chuyện tiếp diễn như vậy,

công tác của Ngài sao mở rộng được?

Sao truyền bá rộng rãi Phúc Âm được?

Ngươi nên biết khi công tác được mở rộng,

Ngài sẽ phân tán và đánh phạt các ngươi,

như Giê-hô-va từng đánh các chi phái Y-sơ-ra-ên.


Bridge

Tất cả đều là để lan truyền Phúc Âm trên đất,

lan truyền công tác của Ngài

đến các nước dân ngoại,

hầu cho người lớn cũng như cả trẻ em

đều biết đến danh Đức Chúa Trời,

danh thánh của Ngài được ca ngợi

bởi mọi chi phái và quốc gia.


Chorus

Trong kỷ nguyên cuối cùng này,

danh của Ngài sẽ được

vĩ đại giữa các quốc gia dân ngoại.

Các dân ngoại sẽ thấy được việc Ngài làm,

họ sẽ gọi Ngài là Đấng Toàn Năng

vì những việc làm của Ngài.

Lời Ngài sẽ thành hiện thực,

sẽ sớm trở thành hiện thực.


Outro

Ngài sẽ khiến mọi người biết

Ngài là Đức Chúa Trời

của Y-sơ-ra-ên, của mọi dân ngoại,

kể cả những ai Ngài rủa sả.

Ngài sẽ cho mọi người thấy Ngài

là Đức Chúa Trời của muôn loài.

Đây là công tác vĩ đại nhất,

mục đích của Ngài trong thời kỳ sau rốt,

công tác duy nhất được hoàn thành

trong thời kỳ sau rốt.

Lời Ngài sẽ sớm thành hiện thực.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người

Trước: 145 Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được biểu lộ dựa trên những mưu đồ của Sa-tan

Tiếp theo: 147 Mọi tạo vật sẽ trở về dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 39

Mỗi ngày Ta đều di chuyển trên khắp vũ trụ, quan sát vạn vật do tay Ta tạo ra. Trên các từng trời là nơi Ta nghỉ ngơi, và bên dưới là vùng...

Sự thực hành (3)

Các ngươi phải có khả năng sống độc lập, có thể tự mình ăn uống lời Đức Chúa Trời, tự mình trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, và sống một...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger