199 Tên của Đức Chúa Trời sẽ trở nên vĩ đại giữa những quốc gia Dân Ngoại

Sự phán xét của Đức Chúa Trời là để cho phép con người vâng phục Đức Chúa Trời hơn,

và hình phạt của Đức Chúa Trời

là để giúp con người được biến đổi một cách hiệu quả hơn.

Mặc dù điều Đức Chúa Trời làm là để phục vụ cho việc điều hành của Đức Chúa Trời,

nhưng Đức Chúa Trời chưa từng làm điều gì mà không có lợi cho con người.

Đó là vì Đức Chúa Trời muốn khiến tất cả các quốc gia bên ngoài Israel

cũng vâng phục Đức Chúa Trời như những người Do Thái,

cũng vâng phục Đức Chúa Trời như những người Do Thái,

và để làm cho họ trở nên những con người thực thụ,

và để làm cho họ trở nên những con người thực thụ,

để Đức Chúa Trời có được chỗ đứng trong các quốc gia Dân Ngoại.

Đó là sự điều hành của Đức Chúa Trời;

đó là công việc mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện giữa những quốc gia Dân Ngoại.

để Đức Chúa Trời có được chỗ đứng trong các quốc gia Dân Ngoại.

Đó là sự điều hành của Đức Chúa Trời;

đó là công việc mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện giữa những quốc gia Dân Ngoại.


Ngay cả bây giờ, nhiều người vẫn không hiểu sự điều hành của Ta,

bởi vì họ không quan tâm chút gì đến những điều đó,

mà chỉ quan tâm đến tương lai và đích đến của chính họ.

Dù Đức Chúa Trời có nói gì,

con người vẫn thờ ơ với công việc Đức Chúa Trời làm,

và thay vào đó chỉ tập trung duy nhất vào những đích đến của họ trong tương lai.

Nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo cách này, làm sao công việc của Đức Chúa Trời có thể mở rộng được?

Làm sao phúc âm của Đức Chúa Trời có thể được truyền bá ra toàn thế giới được?

Các ngươi cần biết rằng, khi công việc của Đức Chúa Trời được mở rộng,

Đức Chúa Trời sẽ phân tán các ngươi,

và Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt các ngươi,

giống như cách mà Đức Giê-hô-va đã trừng phạt từng bộ lạc của Israel.

Tất cả những điều này sẽ được thực hiện để truyền bá phúc âm của Đức Chúa Trời khắp thế gian,

và để truyền bá công việc của Đức Chúa Trời vào những quốc gia Dân Ngoại,

để cho tên Đức Chúa Trời được cả người lớn và trẻ em đề cao,

và tên tuổi thiêng liêng của Đức Chúa Trời được chính miệng mọi người

từ tất cả các bộ tộc và quốc gia ca ngợi.

và tên tuổi thiêng liêng của Đức Chúa Trời được chính miệng mọi người

từ tất cả các bộ tộc và quốc gia ca ngợi.


Để cho trong kỷ nguyên cuối này

tên Đức Chúa Trời sẽ được các quốc gia Dân Ngoại đề cao,

những việc làm của Đức Chúa Trời sẽ được những người Dân Ngoại chứng kiến

và họ sẽ gọi Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng nhờ những việc làm của Đức Chúa Trời,

và lời của Đức Chúa Trời sẽ sớm trở thành hiện thực.

Đức Chúa Trời sẽ khiến tất cả mọi người biết

rằng Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời của người Do Thái,

mà còn là Đức Chúa Trời của tất cả các quốc gia Dân Ngoại,

ngay cả những quốc gia mà Đức Chúa Trời đã nguyền rủa.

Đức Chúa Trời sẽ cho tất cả mọi người thấy rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của vạn vật.

Đây là công trình vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời, Đây là công trình vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời,

là mục đích của kế hoạch công việc của Đức Chúa Trời cho những ngày sau chót,

và là công việc duy nhất được hoàn thành trong những ngày sau chót.

và là công việc duy nhất được hoàn thành trong những ngày sau chót.


Phỏng theo “Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 159 Mọi tạo vật phải quy về sự thống trị của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 208 Đức Chúa Trời lặng lẽ giáng lâm giữa chúng ta

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Xét về danh xưng và danh tính

Nếu muốn được phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, các ngươi phải biết công tác của Đức Chúa Trời; các ngươi phải biết công tác mà Ngài đã làm...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này