857 Lòng thương xót nhân loại của Đức Chúa Trời chưa bao giờ dứt

Verse 1

Lòng thương xót của Đấng Tạo Hóa

không phải là một cụm từ sáo rỗng,

cũng không phải là một lời hứa suông;

lòng thương xót của Ngài có nguyên tắc,

phương pháp, mục tiêu cụ thể,

lòng thương xót của Ngài có nguyên tắc,

phương pháp, mục tiêu cụ thể.


Verse 2

Đức Chúa Trời có thật, và Ngài rất thực tế,

Đức Chúa Trời không giả dối hay ngụy trang,

và cũng theo cách này,

lòng thương xót của Ngài được ban,

ban vô tận cho nhân loại

trong mọi thời điểm cũng như mọi thời đại.


Chorus 1

Tuy nhiên đến ngày nay,

cuộc trao đổi của Đấng Tạo Hóa với Giô-na

là lời tuyên bố độc nhất của Ngài

về lý do Ngài bày tỏ

lòng thương xót với con người,

cách Ngài bày tỏ lòng thương xót với họ,

sự khoan dung cùa Ngài với nhân loại,

tình cảm thực sự của Ngài dành cho nhân loại.


Verse 3

Lời súc tích của Giê-hô-va

trong cuộc nói chuyện này

bày tỏ tất cả suy nghĩ của Ngài đối với nhân loại,

đó là sự bày tỏ chân thật

từ đáy lòng của Ngài đối với nhân loại,

và cũng là bằng chứng cụ thể về việc

Ngài ban lòng thương xót chứa chan cho con người.


Verse 4

Lòng thương xót của Ngài

không chỉ được ban cho các thế hệ trước,

mà còn được ban cho những thành viên trẻ,

xưa giờ vẫn vậy,

mà còn được ban cho những thành viên trẻ,

xưa giờ vẫn vậy,

thế hệ này qua thế hệ khác.


Chorus 2

Dù cơn thịnh nộ của Ngài thường giáng xuống

một vài nơi nhất định,

vào những thời đại nhất định của nhân loại,

thế nhưng lòng thương xót của Ngài

chưa bao giờ dứt.

Với lòng thương xót, Ngài dìu dắt, hướng dẫn

thế hệ này qua thế hệ khác các tạo vật của Ngài,

chu cấp cũng như nuôi dưỡng

thế hệ này qua thế hệ khác các tạo vật,

vì tình cảm đích thực của Ngài với con người

không bao giờ thay đổi.

Ngài nuôi dưỡng và chu cấp

cho tạo vật thế hệ này qua thế hệ khác,

vì tình cảm của Ngài dành cho con người

sẽ không đổi thay,

sẽ không đổi thay.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II

Trước: 856 Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người

Tiếp theo: 858 Những tình cảm chân thành của Đấng Tạo Hóa dành cho nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger