113 Ý nghĩa của công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời quản lý nhân loại nhằm thu nhận

những người vâng phục và thờ phượng Ngài. Hmm hmm.

Dù từng bị Sa-tan tà ác làm hư hoại,

nhưng giờ đây, họ không còn xem quỷ dữ là cha.

Nơi Sa-tan chứa đầy xấu xa, họ nay đã thấu ra,

khinh miệt và loại bỏ nó. Họ đến trước mặt Đức Chúa Trời, để chấp nhận bao phán xét của Ngài, và những hình phạt Ngài ban.


Họ bắt đầu biết điều gì là xấu xa,

thật khác biệt với bao điều thánh khiết linh thiêng.

Sự vĩ đại Đức Chúa Trời họ nay cũng thấu ra

và cũng nhìn thấy sự tà ác của Sa-tan.

Nhân loại như thế chẳng còn thờ phượng, không sùng kính hay làm việc cho Sa-tan,

vì nay, họ là những người đã thực sự được thu nhận bởi Đức Chúa Trời.

Quả thực đây là ý nghĩa sự quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời.


Suốt thời này, trong công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời,

loài người là mục tiêu cho sự bại hoại của Sa-tan và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời,

và còn là thứ mà họ tranh đấu.

Khi Ngài thực hiện sự quản lý của Ngài với nhân loại, Đức Chúa Trời giành lại con người khỏi bàn tay quỷ dữ Sa-tan.

Và rồi, con người đến gần Đức Chúa Trời, đến thật gần Ngài, hơn bao giờ hết. Whoah woah...


Họ bắt đầu biết điều gì là xấu xa,

thật khác biệt với bao điều thánh khiết linh thiêng.

Sự vĩ đại Đức Chúa Trời họ nay cũng thấu ra

và cũng nhìn thấy sự tà ác của Sa-tan.

Nhân loại như thế chẳng còn thờ phượng, không sùng kính hay làm việc cho Sa-tan,

vì nay, họ là những người đã thực sự được thu nhận bởi Đức Chúa Trời.

Quả thực đây là ý nghĩa sự quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời.

Quả thực đây là ý nghĩa sự quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời.

Là ý nghĩa sự quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời

Trước: 112 Đức Chúa Trời là Khởi đầu và Kết thúc

Tiếp theo: 114 Đức Chúa Trời sẽ khôi phục ý nghĩa của việc Ngài tạo dựng con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger