54 Ý nghĩa của công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời

Mục đích sự quản lý của Đức Chúa Trời là nhằm thu nhận được một nhóm người

thờ phượng Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài.

Mặc dù những người này đã bị Sa-tan làm cho bại hoại,

họ không còn xem Sa-tan là cha của mình nữa;

họ nhận ra bộ mặt gớm guốc của Sa-tan

và loại bỏ nó, và họ đến trước Đức Chúa Trời để chấp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời.

Họ bắt đầu biết được điều gì là xấu xa và nó tương phản ra sao với những điều thánh khiết,

và nhận ra sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và sự tà xác của Sa-tan.


Nhân loại như thế này sẽ không còn làm việc cho Sa-tan,

hay thờ phượng hoặc sùng kính Sa-tan nữa.

Đó là bởi họ là nhóm người đã thực sự được Đức Chúa Trời thu nhận.

Đây là ý nghĩa của công tác quản lý nhân loại của Đức Chúa Trời.

Trong suốt công tác quản lý của Đức Chúa Trời ở thời này,

loài người là đối tượng của cả sự bại hoại của Sa-tan lẫn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời,

và con người là sản phẩm mà Đức Chúa Trời và Sa-tan đang tranh đấu.

Khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài,

Ngài dần dần giành lại con người từ tay Sa-tan,

và như thế con người đến gần với Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết…

và như thế con người đến gần với Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết…


Phỏng theo “Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 47 Đức Chúa Trời nhập thể của những ngày sau rốt chủ yếu làm công tác của lời

Tiếp theo: 73 Nhân loại phải thờ phượng Đức Chúa Trời mới có được vận mệnh tốt đẹp

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này