115 Sự quản lý của Đức Chúa Trời luôn tiến về phía trước

Sau công tác của Đức Giê-hô-va,

Jêsus nhập thể để làm công tác giữa con người.

Công tác ấy không được thực hiện riêng biệt,

mà xây dựng trên công tác của Đức Giê-hô-va.

Đó là công tác dành cho một thời đại mới

sau khi Ngài đã kết thúc Thời đại Luật Pháp.

Cũng tương tự, khi công tác của Jêsus kết thúc,

Đức Chúa Trời tiếp tục

công tác cho thời đại tiếp theo.

Sự quản lý của Ngài luôn tiến

về phía trước, không ngừng nghỉ.

Khi thời đại cũ trôi qua, thời đại mới sẽ đến.

Khi công tác cũ đã xong,

công tác mới sẽ sinh ra.

Khi thời đại cũ trôi qua, thời đại mới sẽ đến.


Tiếp nối công tác của Jêsus,

Đức Chúa Trời đã nhập thể lần thứ hai.

Sự nhập thể này chẳng xảy ra độc lập,

mà tiếp sau Thời đại Luật Pháp

và Thời Đại Ân Điển.

Mỗi giai đoạn mới trong công tác

của Đức Chúa Trời

mang theo một khởi đầu mới và một thời đại mới.

Tâm tính và danh xưng của Ngài,

cách thức và nơi làm việc cũng thay đổi.

Sự quản lý của Ngài luôn tiến

về phía trước, không ngừng nghỉ.

Khi thời đại cũ trôi qua, thời đại mới sẽ đến.

Khi công tác cũ đã xong,

công tác mới sẽ sinh ra.

Khi thời đại cũ trôi qua, thời đại mới sẽ đến.

Sự quản lý của Ngài luôn tiến

về phía trước, không ngừng nghỉ.

Khi thời đại cũ trôi qua, thời đại mới sẽ đến.

Khi công tác cũ đã xong,

công tác mới sẽ sinh ra.

Khi thời đại cũ trôi qua, thời đại mới sẽ đến.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Lời tựa

Trước: 114 Đức Chúa Trời sẽ khôi phục ý nghĩa của việc Ngài tạo dựng con người

Tiếp theo: 116 Đức Chúa Trời vẫn luôn làm việc để hướng dẫn con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger