763 Tình yêu của Đức Chúa Trời phải được trải nghiệm trong đời thực

Verse 1

Nếu muốn thấy tình yêu của Đức Chúa Trời,

muốn thực sự trải nghiệm

tình yêu thương của Ngài,

thì ngươi phải đi sâu vào thực tế,

ngươi phải đi sâu vào đời sống thực

và thấy rằng mọi điều Đức Chúa Trời làm đều là

đều là tình yêu thương và sự cứu rỗi,

và cũng là để con người có thể

bỏ lại phía sau những thứ dơ bẩn,

tinh luyện những gì bên trong mình

những điều không thể đáp ứng ý muốn của Ngài.

Và cũng là để con người có thể

bỏ lại phía sau những thứ dơ bẩn,

tinh luyện những gì bên trong mình

những điều không thể đáp ứng ý muốn của Ngài.


Verse 2

Đức Chúa Trời dùng lời

để chu cấp cho con người;

Ngài sắp đặt những hoàn cảnh đời thực để

để con người thực sự trải nghiệm.

Nếu dùng sự khai sáng và hướng dẫn của

lời của Đức Chúa Trời,

và ngươi thường cầu nguyện,

khám phá và kiếm tìm,

để thấy điều mình phải thực hành,

tìm được cơ hội cho

công tác của Đức Thánh Linh,

thực sự hợp tác với Đức Chúa Trời,

và không bị lẫn lộn, không cảm thấy bối rối,

thì ngươi sẽ có hướng đi trong đời,

trong đời sống thực,

và sẽ thực sự làm thỏa lòng Đức Chúa Trời.


Verse 3

Khi ngươi đã làm thỏa lòng Ngài,

thì trong ngươi sẽ có sự hướng dẫn của Ngài,

sẽ được Ngài đặc biệt ban phước

mà khiến ngươi cảm thấy được niềm vui sướng:

Ngươi sẽ thấy rất vinh dự khi đã làm

thỏa lòng ý muốn của Ngài,

và trong lòng ngươi sẽ thấy ngời sáng và an bình.

Lương tâm ngươi sẽ được an ủi,

thoát khỏi những sự cáo buộc,

và khi gặp các anh chị em mình,

trong ngươi sẽ thấy dễ chịu.

Đây là ý nghĩa của việc

vui hưởng tình yêu của Ngài,

và chỉ có điều này là thực sự

vui hưởng Đức Chúa Trời.

Sự vui hưởng tình yêu của Ngài,

con người có được qua trải nghiệm:

Trải qua khó khăn, trải nghiệm thực hành lẽ thật,

họ có được phước lành của Ngài.

Nếu ngươi luôn thực hành lẽ thật như vậy,

thì dần ngươi sẽ hiểu ra

hiểu được rõ ràng phần lớn

của công tác của Đức Chúa Trời,

và rồi ngươi sẽ cảm thấy lời Ngài

sáng rõ tựa như pha lê trước mặt ngươi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài

Trước: 762 Ngươi không thực sự yêu kính Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 764 Để yêu kính Đức Chúa Trời, ngươi phải trải nghiệm sự đáng mến của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger