888 Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại là vô bờ

Verse 1

Khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời,

ngươi phải trải qua rất nhiều khổ đau,

mà ở đó có ý định tốt của Ngài.

Ngươi nên thấy tất cả

những điều Đức Chúa Trời đã làm

đều được thiết kế để cứu con người

và thể hiện trọn tình yêu thương của Ngài.

Bất kể ngươi nhìn vào điều gì, cho dù là

từ sự khôn ngoan trong công tác của Đức Chúa Trời,

từ các bước và phương pháp mà Đức Chúa Trời

thực hiện công tác của Ngài,

hay từ quãng thời gian Ngài thực hiện công tác,

hay sự sắp đặt và kế hoạch chính xác của Ngài,

tất cả đều là tình yêu thương của Ngài.


Chorus

Ngài không làm việc với con người một cách qua loa.

Ngài lập những kế hoạch

chính xác và triển khai bước từng bước.

Từ thời gian, địa điểm và giọng điệu,

từ phương pháp mà Ngài phán dạy

cùng biết bao nỗ lực

mà Đức Chúa Trời đặt vào,

tất thảy đều tỏ lộ tình yêu thương của Ngài,

là tình yêu thương vô hạn dành cho nhân loại.


Verse 2

Con người yêu thương con trai, con gái của mình,

họ đều dành rất nhiều nỗ lực

để con cái họ có thể đi đúng đường.

Khi nhìn nhận ra khuyết điểm của con cái mình,

cha mẹ sẽ lo lắng rằng nếu mình nói nhỏ nhẹ

thì con cái sẽ không nghe lời, không thể thay đổi.

Còn nếu nói quá nghiêm khắc thì họ sẽ lo lắng rằng

lòng tự trọng của con cái họ sẽ bị làm tổn thương.

Và điều đó khiến họ lo rằng

những đứa con của mình

sẽ không thể chịu đựng được.

Tất cả đều được thực hiện

bởi tình yêu thương lớn lao,

cùng với là rất nhiều nỗ lực.


Chorus

Ngài không làm việc với con người một cách qua loa.

Ngài lập những kế hoạch

chính xác và triển khai bước từng bước.

Từ thời gian, địa điểm và giọng điệu,

từ phương pháp mà Ngài phán dạy

cùng biết bao nỗ lực

mà Đức Chúa Trời đặt vào,

tất thảy đều tỏ lộ tình yêu thương của Ngài,

là tình yêu thương vô hạn dành cho nhân loại.


Verse 3

Khi các ngươi là con trai, hay là con gái,

các ngươi đều có thể được hưởng

tình yêu thương của cha mẹ.

Tình yêu thương không chỉ có sự dịu dàng

cũng không chỉ có sự ân cần;

hơn thế còn có sự sửa phạt nghiêm khắc.

Mọi điều Đức Chúa Trời làm cho con người đều

là từ tình yêu thương của Ngài

và điều kiện tiên quyết của tình yêu thương.

Vì thế mà Ngài làm hết sức của mình

để mang đến cho nhân loại vốn đã bại hoại

sự cứu rỗi, sự cứu rỗi, sự cứu rỗi!


Chorus

Ngài không làm việc với con người một cách qua loa.

Ngài lập những kế hoạch

chính xác và triển khai bước từng bước.

Từ thời gian, địa điểm và giọng điệu,

từ phương pháp mà Ngài phán dạy

cùng biết bao nỗ lực

mà Đức Chúa Trời đặt vào,

tất thảy đều tỏ lộ tình yêu thương của Ngài,

là tình yêu thương vô hạn dành cho nhân loại.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Ngươi có biết tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại không?

Trước: 887 Đức Chúa Trời âm thầm chu cấp cho mọi người

Tiếp theo: 889 Bởi vì Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, Ngài sẽ cứu rỗi họ hoàn toàn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger