860 Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Dành Cho Nhân Loại Là Chân Thật Và Có Thật

Verse 1

Tình yêu Đức Chúa Trời dành cho nhân loại

thể hiện chủ yếu trong công việc của Ngài,

được thực hiện khi là xác thịt,

khi chính Ngài cứu rỗi con người,

khi Ngài trò chuyện cùng con người,

khi Ngài sống trực tiếp cùng họ,

chẳng cách xa hay giả vờ,

và khi đang hoàn toàn là hiện thực.


Chorus 1

Ngài cứu con người đến mức

Ngài đã có thể trở nên xác thịt,

và trải qua nhiều năm đau đớn

cùng loài người trên trần thế,

chỉ vì tình yêu và lòng thương xót

của Ngài mà Ngài đã dành cho nhân loại,

tình yêu và lòng xót thương

mà Ngài đã dành cho con người.


Verse 2

Tình Ngài dành cho con người,

chẳng cần đền đáp và chẳng có điều kiện.

Ngài nhận lại được điều gì từ con người?

Con người lạnh lùng với Ngài.

Ai có thể đối xử với Đức Chúa Trời

như Ngài chính là Đức Chúa Trời?


Chorus 2

Loài người chẳng cho Đức Chúa Trời

một chút an ủi nào;

đến ngày nay, Ngài vẫn chưa nhận được

một tình yêu thật lòng nào từ con người.

Đức Chúa Trời vẫn cứ cho đi

và chu cấp một cách vị tha.

Ngài vẫn cứ cho đi và chu cấp một cách vị tha.

Loài người chẳng cho Đức Chúa Trời

một chút an ủi nào;

đến ngày nay, Ngài vẫn chưa nhận được

một tình yêu thật lòng nào từ con người.

Đức Chúa Trời vẫn cứ cho đi

và chu cấp một cách vị tha.

Ngài vẫn cứ cho đi và chu cấp một cách vị tha.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Ngươi có biết tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại không?

Trước: 859 Tình yêu và thực chất của Đức Chúa Trời là vị tha

Tiếp theo: 861 Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger