861 Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người

Verse 1

Khi Đức Chúa Trời đặt chân đến thế gian,

Ngài cũng không hề thuộc về thế giới này.

Đức Chúa Trời đã không trở nên

xác thịt để hưởng thụ thế gian.

Ngài sinh ra ở nơi mà

việc làm công tác sẽ là có ý nghĩa nhất

và cũng dễ dàng tỏ lộ tâm tính

của Đức Chúa Trời nhất.


Verse 2

Dù là vùng đất thánh khiết

hay là một nơi nhơ bẩn.

Dù Ngài làm công tác ở đâu,

Ngài cũng vẫn thánh khiết.

Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian,

dù mọi thứ đã bại hoại bởi Sa-tan.

Nhưng muôn vật vẫn luôn thuộc về Đức Chúa Trời,

luôn luôn ở trong tay Ngài.


Chorus

Cho dù Ngài sinh ra ở vùng đất nhơ bẩn,

Ngài cũng chẳng chút thấp hèn.

Mà cho thấy tình yêu nhân loại chân thành

và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Khi Ngài càng làm công tác của mình

như thế càng nhiều,

thì con người sẽ càng thêm nhận ra

tình yêu tinh khiết và hoàn mỹ

của Đức Chúa Trời dành cho con người.


Verse 3

Đức Chúa Trời đã đến một vùng đất nhơ bẩn

để thực hiện công tác của mình,

Đức Chúa Trời đã đến

để tỏ lộ sự thánh khiết của Ngài.

Ngài chịu đựng sự nhục nhã lớn lao

để làm công tác của mình ở nơi nhơ bẩn này,

và để cứu rỗi con người ở đây.


Verse 4

Ngài làm điều này để làm chứng và vì lợi ích,

lợi ích hết thảy của nhân loại.

Qua công tác như thế của Đức Chúa Trời

cho thấy sự công chính và quyền tối cao của Ngài.

Bằng việc cứu rỗi một nhóm người thấp hèn

mà bao người khác khinh bỉ,

sự vĩ đại của Ngài,

sự ngay thẳng của Ngài đều được tỏ rõ.


Chorus

Cho dù Ngài sinh ra ở vùng đất nhơ bẩn,

Ngài cũng chẳng chút thấp hèn.

Mà cho thấy tình yêu nhân loại chân thành

và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Khi Ngài càng làm công tác của mình

như thế càng nhiều,

thì con người sẽ càng thêm nhận ra

tình yêu tinh khiết và hoàn mỹ

của Đức Chúa Trời dành cho con người.


Verse 5

Đức Chúa Trời luôn thánh khiết

và công chính ngay cả khi Ngài sinh ra

ở vùng đất nhơ bẩn,

dù cho Ngài sống cùng với

những con người nhơ bẩn

như Jêsus đã sống cùng với những kẻ đầy tội lỗi.

Chẳng phải từng phần nhỏ trong công tác của Ngài

đều là vì sự sinh tồn của nhân loại?

Chẳng phải tất cả là để nhân loại

có thể đạt được sự cứu rỗi vĩ đại?


Chorus

Cho dù Ngài sinh ra ở vùng đất nhơ bẩn,

Ngài cũng chẳng chút thấp hèn.

Mà cho thấy tình yêu nhân loại chân thành

và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Khi Ngài càng làm công tác của mình

như thế càng nhiều,

thì con người sẽ càng thêm nhận ra

tình yêu tinh khiết và hoàn mỹ

của Đức Chúa Trời dành cho con người.

Cho dù Ngài sinh ra ở vùng đất nhơ bẩn,

Ngài cũng chẳng chút thấp hèn.

Mà cho thấy tình yêu nhân loại chân thành

và sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Khi Ngài càng làm công tác của mình

như thế càng nhiều,

thì con người sẽ càng thêm nhận ra

tình yêu tinh khiết và hoàn mỹ

của Đức Chúa Trời dành cho con người,

tình yêu tinh khiết và hoàn mỹ

của Đức Chúa Trời dành cho con người.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp

Trước: 860 Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Dành Cho Nhân Loại Là Chân Thật Và Có Thật

Tiếp theo: 862 Đức Chúa Trời nhập thể là đáng mến nhất

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger