859 Tình yêu và thực chất của Đức Chúa Trời là vị tha

Verse 1

Đức Chúa Trời ban phần tốt nhất,

những điều tốt nhất của Ngài.

Ngài ban cho nhân loại

những điều tốt đẹp nhất của mình.

Ngài âm thầm chịu đựng,

không bao giờ cho thấy đau khổ của mình.

Đức Chúa Trời chịu đựng chúng,

chờ đợi trong sự lặng im.


Chorus

Sự chịu đựng của Ngài không lạnh lùng hay tê dại

không bất lực yếu đuối, bởi tình yêu,

thực chất của Ngài luôn vị tha.

Đức Chúa Trời ban phần tốt nhất,

những điều tốt nhất của Ngài.

Ngài ban cho nhân loại

những điều tốt đẹp nhất của mình.


Verse 2

Vì nhân loại mà Đức Chúa Trời chịu bao đau khổ;

Ngài chịu đựng tất cả trong lặng im.

Đức Chúa Trời âm thầm

ban những điều tốt nhất của Ngài.

Đây là sự tỏ lộ của thực chất và tâm tính Ngài,

là hiện thân đích thực của Đức Chúa Trời:

Đấng Tạo Hóa vạn vật.


Chorus

Sự chịu đựng của Ngài không lạnh lùng hay tê dại

không bất lực yếu đuối, bởi tình yêu,

thực chất của Ngài luôn vị tha.

Đức Chúa Trời ban phần tốt nhất,

những điều tốt nhất của Ngài.

Ngài ban cho nhân loại

những điều tốt đẹp nhất của mình.


Sự chịu đựng của Ngài không lạnh lùng hay tê dại

không bất lực yếu đuối, bởi tình yêu,

thực chất của Ngài luôn vị tha.

Đức Chúa Trời ban phần tốt nhất,

những điều tốt nhất của Ngài.

Ngài ban cho nhân loại

những điều tốt đẹp nhất của mình.

Đức Chúa Trời âm thầm

ban những điều tốt nhất của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I

Trước: 858 Những tình cảm chân thành của Đấng Tạo Hóa dành cho nhân loại

Tiếp theo: 860 Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Dành Cho Nhân Loại Là Chân Thật Và Có Thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger