31 Sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với mọi quốc gia và dân tộc

Intro

Vương quốc của Đức Chúa Trời

đã hiện thực hóa triệt để,

và công khai giáng xuống thế gian;

điều này có nghĩa là việc phán xét

của Ngài đã hoàn toàn xảy đến.


Verse 1

Tất cả các thảm họa sẽ liên tục,

liên tục được giáng xuống,

mọi quốc gia và vùng đất

đều sẽ trải qua các thảm họa:

Hạn hán, nạn đói, động đất, lũ lụt, dịch bệnh…

xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Những tai họa này

không chỉ xảy ra ở một, hai nơi,

cũng sẽ không kết thúc

chỉ trong vòng một hoặc hai ngày đâu;

mà càng lúc sẽ càng lớn và lan rộng hơn,

cũng như ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Trong khi đó, các loại nạn côn trùng

sẽ lần lượt xuất hiện liên tục,

và hiện tượng người ăn thịt người

cũng sẽ xảy ra ở khắp mọi nơi.

Đây là sự phán xét của Ngài

dành cho mọi quốc gia và dân tộc.


Verse 2

Danh của Ngài phải lan rộng

theo muôn hướng và muôn nơi,

để ai cũng biết đến

danh thánh của Đức Chúa Trời,

và biết Đức Chúa Trời.

Danh của Đức Chúa Trời sẽ lan truyền,

rộng rãi khi thảm họa ập đến,

và nếu ngươi không thật cẩn thận

thì sẽ đánh mất phần,

sẽ đánh mất phần nên thuộc về ngươi.

Ngươi không thấy sợ hay sao?


Chorus

Danh Ngài sẽ lan tỏa khắp các tôn giáo,

giáo phái, tầng lớp xã hội, và quốc gia.

Đây là công tác của Đức Chúa Trời,

được thực hiện có trình tự

và liên kết chặt chẽ với nhau;

đều là sự sắp xếp khôn ngoan của Ngài.

Ngài chỉ mong ngươi có thể

từng bước tiến lên phía trước,

có thể đi theo sát các bước chân của Ngài.

Danh Ngài sẽ lan tỏa khắp các tôn giáo,

giáo phái, tầng lớp xã hội, và quốc gia.

Đây là công tác của Đức Chúa Trời,

được thực hiện có trình tự

và liên kết chặt chẽ với nhau;

đều là sự sắp xếp khôn ngoan của Ngài.

Ngài chỉ mong ngươi có thể

từng bước tiến lên phía trước,

có thể đi theo sát các bước chân của Ngài.

Ngài chỉ mong ngươi có thể

từng bước tiến lên phía trước,

có thể đi theo sát các bước chân của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu, Chương 65

Trước: 30 Mọi sự mầu nhiệm đã được tỏ lộ

Tiếp theo: 32 Đức Chúa Trời giáng lâm cùng sự phán xét

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger