698 Sự phán xét của Đức Chúa Trời cho chúng ta sự sống

Verse 1

Lời Đức Chúa Trời đánh vào điểm chí tử,

làm chúng ta khổ đau, đầy nỗi khiếp sợ.

Ngài phơi bày các quan niệm,

tưởng tượng của chúng ta,

phơi bày những tâm tính bại hoại của chúng ta.

Từ tất cả những gì chúng ta nói và làm

cho đến từng tư tưởng và suy nghĩ của chúng ta,

lời Ngài phơi bày bản tính của chúng ta,

khiến chúng ta rơi vào trạng thái khiếp sợ

và run rẩy không biết giấu nỗi hổ thẹn vào đâu.


Verse 2

Ngài phơi bày những hành động

cũng như ý định của chúng ta,

cùng sự bại hoại mà chính ta không hề biết,

khiến chúng ta cảm thấy

bị vạch trần những chỗ bất toàn,

và Ngài hoàn toàn thuyết phục được chúng ta.

Chúng ta bị Ngài phán xét vì đã chống đối Ngài,

bị hành phạt vì báng bổ và lên án Ngài.

Chúng ta cảm thấy rằng

trong mắt của Ngài chúng ta chẳng có

điểm gì để bù lại,

rằng chúng ta chính là Sa-tan đội lốt con người.


Chorus 1

Nhờ Ngài phán xét mà chúng ta thấy

thanh danh, lòng khoan dung

của Ngài với sự xúc phạm của con người,

so với điều đó, chúng ta quá thấp kém, ô uế.

Nhờ sự phán xét và hình phạt của Ngài,

chúng ta thấy sự kiêu căng của mình,

thấy con người sẽ không bao giờ

ngang hàng với Ngài.


Verse 3

Sự phán xét, hành phạt của Ngài khiến chúng ta

khao khát gột bỏ tâm tính bại hoại của mình,

bỏ đi bản tính này càng sớm càng tốt

và không còn hèn hạ,

đáng khinh ghét đối với Ngài,

đồng thời đã khiến chúng ta vui vẻ vâng lời Ngài

và sẽ không còn chống đối sự sắp đặt của Ngài.

Sự phán xét cũng như hình phạt của Ngài

cũng cho chúng ta ý chí để sinh tồn.

Chúng ta vui vẻ chấp nhận

Ngài là Đấng Cứu Thế của mình…


Verse 4

Chúng ta chỉ là những con người bình thường,

với những tâm tính vô cùng bại hoại,

trước bao đời đã được Đức Chúa Trời tiền định;

được Đức Chúa Trời cất lên từ đống phân.

Chúng ta từng lên án Ngài,

giờ Ngài chinh phục chúng ta.

Ngài ban cho ta con đường của sự sống vĩnh hằng.

Dù cho chúng ta ở đâu, hay chịu bao đau đớn,

thì cũng cần sự cứu rỗi

của Đức Chúa Trời Toàn Năng,

vì Ngài là Đấng Tạo Hóa,

sự cứu chuộc duy nhất của chúng ta!


Chorus 2

Tình yêu của Ngài tuôn tràn, ban cho bạn,

cho tôi và những ai tìm kiếm lẽ thật,

những ai kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của Ngài.

Giống như mặt trời, mặt trăng lần lượt mọc lên,

Công tác của Ngài không dừng lại trên những ai

theo Ngài và chấp nhận sự phán xét của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phụ lục 4: Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và hành phạt của Ngài

Trước: 697 Những lợi ích từ đức tin nơi Đức Chúa Trời thực tế là rất lớn

Tiếp theo: 699 Dâng của lễ quý giá nhất cho Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger