609 Chỉ những người tri kỷ của Đức Chúa Trời mới đáng phụng sự Ngài

Verse 1

Những ai hầu việc Đức Chúa Trời

nên là tri kỷ của Ngài,

được Ngài yêu thương

cũng như trung thành với Ngài.

Dù ngươi hành động công khai

hay không để người khác thấy,

thì ngươi cũng có thể đạt được niềm vui của Ngài

và sẽ đứng vững trước Ngài.

Dù ai đối xử với ngươi thế nào,

ngươi sẽ đi con đường riêng của mình,

quan tâm đến gánh nặng của Ngài.

Như vậy mới là người tri kỷ của Ngài.

Như vậy mới là người tri kỷ của Ngài.


Chorus

Những người tri kỷ là thân tín của Ngài.

Họ sẻ chia mong muốn và nỗi lo của Ngài.

Dù yếu đuối, đớn đau,

họ cũng có thể chịu nỗi đau,

từ bỏ điều họ yêu thương

để thỏa mãn Đức Chúa Trời,

thỏa mãn Đức Chúa Trời.


Verse 2

Người tri kỷ của Ngài có thể phụng sự cho Ngài

vì họ được trao sự ủy thác và gánh nặng của Ngài.

Họ có thể nhận lấy lòng của Ngài như lòng mình,

không bận tâm việc liệu mình sẽ mất hay được.

Kể cả chẳng có tương lai gì,

họ cũng sẽ tin bằng lòng yêu Đức Chúa Trời.

Và vì thế, kiểu người này

là người tri kỷ của Đức Chúa Trời.

Như vậy mới là người tri kỷ của Ngài.

Như vậy mới là người tri kỷ của Ngài.


Chorus

Những người tri kỷ là thân tín của Ngài.

Họ sẻ chia mong muốn và nỗi lo của Ngài.

Dù yếu đuối, đớn đau,

họ cũng có thể chịu nỗi đau,

từ bỏ điều họ yêu thương

để thỏa mãn Đức Chúa Trời,

thỏa mãn Đức Chúa Trời.


Bridge

Ngài trao thêm gánh nặng

cho những người như thế.

Điều Ngài muốn làm là được họ làm chứng.

Vì vậy những người như thế

làm đẹp lòng của Ngài.

Họ là các tôi tớ phù hợp lòng Ngài.


Chorus

Những người tri kỷ là thân tín của Ngài.

Họ sẻ chia mong muốn và nỗi lo của Ngài.

Dù yếu đuối, đớn đau,

họ cũng có thể chịu nỗi đau,

từ bỏ điều họ yêu thương

để thỏa mãn Đức Chúa Trời,

thỏa mãn Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời

Trước: 608 Làm thế nào để phụng sự hợp ý Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 610 Noi gương Đức Chúa Jêsus

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger