899 Ý định cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời sẽ không thay đổi

I

Dù con người hiểu đôi điều

về những tâm tính khác nhau của Đức Chúa Trời,

những khía cạnh về việc Ngài là gì, có gì,

và công tác mà Ngài làm,

nhưng phần lớn sự hiểu biết,

phần lớn sự hiểu biết này

không vượt ra ngoài

việc đọc những từ ngữ trên sách vở,

hay hiểu chúng theo giáo lý,

hoặc chỉ nghĩ về chúng mà thôi.

Điều con người thiếu nhất là

sự thông sáng cũng như sự hiểu biết

đến từ kinh nghiệm thực tế.

Mặc dù Đức Chúa Trời sử dụng

những phương pháp khác nhau để thức tỉnh

tấm lòng của con người

thì vẫn còn một chặng đường dài để đi,

vẫn còn một chặng đường dài để đi

trước khi việc này có thể hoàn thành,

trước khi việc này có thể được hoàn thành.


II

Ngài không muốn thấy ai

cảm thấy như Đức Chúa Trời

đã bỏ họ lại trong lạnh nhạt,

rằng Đức Chúa Trời đã từ bỏ

hoặc quay lưng với họ,

từ bỏ hoặc quay lưng với họ.

Tất cả những gì Ngài muốn thấy

là mọi người đều theo đuổi lẽ thật

và cố gắng tìm kiếm để hiểu về Đức Chúa Trời,

mạnh dạn tiến lên phía trước

với lòng quyết tâm không gì có thể lay chuyển

không có bất cứ lo âu

hay có bất cứ gánh nặng nào.

Dù cho ngươi đã phạm phải sai lầm gì

hay đã lạc đi bao xa

hay đã vi phạm nghiêm trọng như thế nào,

đừng để những điều này thành gánh nặng

hay hành lý quá tải trên con đường

tìm kiếm sự hiểu biết về Ngài.

Hãy cứ tiếp tục tiến lên phía trước

trên con đường tìm hiểu về Ngài.

Ngài lúc nào cũng giữ sự cứu rỗi con người

trong lòng Ngài, và điều này không,

và điều này không bao giờ thay đổi.

Đây là phần quý nhất trong thực chất của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI

Trước: 898 Đức Chúa Trời được yên ủi khi con người quay đầu lại sau những lỗi lầm

Tiếp theo: 900 Đức Chúa Trời cứu rỗi con người tối đa

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger