871 Sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời thật đáng mến

Verse 1

Ôi, Đức Chúa Trời hạ mình làm công tác

trên con đường nhơ bẩn và bại hoại.

Để khiến họ hoàn thiện, Ngài làm người;

Ngài chăn dắt và chăm lo loài người.


Bridge 1

Để cứu rỗi và chinh phục con người bại hoại,

Đức Chúa Trời đến tim rồng lớn sắc đỏ,

để tất cả mọi người có thể được

thay đổi và làm mới bản thân.

Ngài hạ mình để làm một con người

và chịu nỗi gian truân cực khổ,

dù là nhục nhã tột cùng

với Thần của Đức Chúa Trời.


Chorus

Đức Chúa Trời thật cao quý;

thế gian thật thấp kém.

Nhưng Ngài phán, chu cấp,

sống cùng loài người.

Ngài thật khiêm nhường, đáng mến vô vàn.


Verse 2

Ngài sống trong xác thịt

như một con người bình thường,

chứng tỏ Ngài hạ mình cực độ.

Thần của Ngài, quá cao quý,

đến như một người thường,

để thực hiện công tác của Thần Ngài.


Bridge 2

Các ngươi chẳng xứng với việc Ngài làm

và những đau thương Ngài phải chịu đựng,

được thể hiện ở tố chất, ý thức,

sự thông sáng của các ngươi.

Các ngươi chẳng xứng với việc Ngài làm

và những đau thương Ngài phải chịu đựng,

thể hiện ở nhân tính và cuộc sống của các ngươi.


Chorus

Đức Chúa Trời thật cao quý;

thế gian thật thấp kém.

Nhưng Ngài phán, chu cấp,

sống cùng loài người.

Ngài thật khiêm nhường, đáng mến vô vàn.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện

Trước: 870 Đức Chúa Trời chịu đựng nỗi đau vô vàn để cứu rỗi con người

Tiếp theo: 872 Đức Chúa Trời chịu sự lăng nhục khủng khiếp

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger