463 Niềm hy vọng của Đức Chúa Trời đối với nhân loại không thay đổi

Verse 1

Khi Áp-ra-ham dâng Y-sác,

Đức Chúa Trời đã thấy sự chân thành

và vâng phục của Áp-ra-ham,

và ông đã qua được

bài kiểm tra của Đức Chúa Trời.

Nhưng để trở thành người bạn tâm tình

và người biết Đức Chúa Trời,

ông vẫn chưa xứng đáng.

Ông chẳng thể thấy được

tâm tính của Đức Chúa Trời.

Ông còn xa mới đồng tâm được với Đức Chúa Trời

và có thể thực hiện ý muốn của Ngài.


Chorus

Kể từ khi Đức Chúa Trời tạo ra con người,

Ngài đã mỏi mong một nhóm

những người đắc thắng,

những người sẽ đi cùng Ngài

và có thể hiểu được tâm tính của Ngài.

Mong muốn ấy chưa bao giờ thay đổi.

Mong muốn ấy luôn vẹn nguyên.

Những hy vọng của Ngài chưa hề thay đổi.


Verse 2

Trong lòng, Ngài vẫn lo lắng và cô đơn.

Lo lắng và cô đơn, Ngài vẫn đau buồn.

Ngài càng cần tiếp tục công tác quản lý

của Ngài sớm nhất có thể,

đồng thời Ngài cần có thể lựa chọn,

thu phục một nhóm người

để hoàn thành, hoàn thành

kế hoạch quản lý của Ngài

và đạt được ý muốn của Ngài sớm nhất có thể.

Và đây là mong mỏi tha thiết của Ngài,

nó chẳng hề thay đổi cho đến hôm nay.


Chorus

Kể từ khi Đức Chúa Trời tạo ra con người,

Ngài đã mỏi mong một nhóm

những người đắc thắng,

những người sẽ đi cùng Ngài

và có thể hiểu được tâm tính của Ngài.

Mong muốn ấy chưa bao giờ thay đổi.

Mong muốn ấy luôn vẹn nguyên.

Những hy vọng của Ngài chưa hề thay đổi.


Verse 3

Dù Ngài sẽ phải chờ đợi đến bao lâu,

dù con đường ở phía trước

có khó khăn như thế nào,

và dù những mục tiêu Ngài mong mỏi

có xa xôi đến đâu,

Ngài cũng chẳng bao giờ đổi thay

hoặc từ bỏ kỳ vọng đối với con người;

Hy vọng của Ngài vẫn nguyên vẹn.

Nói như thế, các ngươi đã hiểu phần nào

mong muốn của Ngài chưa?

Dù giờ nhận thức của ngươi

có thể vẫn chưa được sắc sâu,

nhưng dần dần nó sẽ trở nên sâu sắc hơn.


Chorus

Kể từ khi Đức Chúa Trời tạo ra con người,

Ngài đã mỏi mong một nhóm

những người đắc thắng,

những người sẽ đi cùng Ngài

và có thể hiểu được tâm tính của Ngài.

Mong muốn ấy chưa bao giờ thay đổi.

Mong muốn ấy luôn vẹn nguyên.

Những hy vọng của Ngài chưa hề thay đổi.

Kể từ khi Đức Chúa Trời tạo ra con người,

Ngài đã mỏi mong một nhóm

những người đắc thắng,

những người sẽ đi cùng Ngài

và có thể hiểu được tâm tính của Ngài.

Mong muốn ấy chưa bao giờ thay đổi.

Mong muốn ấy luôn vẹn nguyên.

Những hy vọng của Ngài chưa hề thay đổi.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II

Trước: 462 Đức Chúa Trời tha thiết muốn những ai có thể thực hiện ý muốn của Ngài

Tiếp theo: 464 Đức Chúa Trời hy vọng con người dành cho Ngài đức tin và tình yêu đích thực

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Công tác và sự bước vào (2)

Công việc và sự bước vào của các ngươi khá nghèo nàn; con người không coi trọng cách làm việc và còn vụng về hơn về lối vào sự sống. Con...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger