13 Vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu rọi từ phương Đông


Verse 1

Đức Chúa Trời đã mặc khải

phần vinh quang kia của Ngài,

chỉ khi Ngài đã đi vào vùng đất trời mới kia.

Ngài mặc khải nó trước ở xứ Ca-na-an,

rồi một tia sáng le lói

phát ra từ trái đất tối tăm.

Hãy để tất cả bước ra sự sáng,

lấy sức mạnh từ sự sáng kia,

để vinh quang Ngài tăng thêm,

hiện mới đến mọi quốc gia.

Để tất cả mọi người biết từ lâu

Ngài đã giáng thế rồi,

đưa vinh hiển từ Israel tới đất nước phương Đông.

Vinh quang Ngài sáng soi rực rỡ nơi phương Đông,

đã được mang đến ngày nay từ Thời đại Ân điển.

Nhưng Israel là nơi Ngài ra đi,

và đã đến chốn phương Đông, ở lại nơi chốn đây.


Chorus

Tia chớp chiếu rọi thẳng từ Đông sang Tây.

Đức Chúa Trời đến phương Đông,

nào phải Tây phương.

Ngài mang theo vùng đất, vùng đất tên Ca-na-an

đến cho những người ở quốc gia phương Đông này.

Tia chớp chiếu rọi thẳng từ Đông sang Tây.


Verse 2

Khi ánh sáng ở phương Đông

dần chuyển sang trắng màu,

thì giờ đây trên gian thế

bóng tối chuyển ánh quang.

Loài người sẽ biết Ngài rời đi lâu lắm rồi,

từ Israel Ngài hiện mới ở phương Đông.

Ngài từng giáng trần xuống vùng Israel,

để sau đó ra đi chính từ miền đất này.

Vì công tác của Ngài là dẫn dắt toàn vũ trụ,

ở Israel Ngài sẽ không thể tái sinh.


Chorus

Tia chớp chiếu rọi thẳng từ Đông sang Tây.

Đức Chúa Trời đến phương Đông,

nào phải Tây phương.

Ngài mang theo vùng đất, vùng đất tên Ca-na-an

đến cho những người ở quốc gia phương Đông này.

Tia chớp chiếu rọi thẳng từ Đông sang Tây.


Verse 3

Ngài muốn đưa tất cả mọi người cùng đến Ca-na-an,

nên Ngài phán từ Ca-na-an để kiểm soát cả vũ trụ.

Ngoại trừ chốn Ca-na-an

không đâu có chút ánh sáng nào.

Nếu không đến đó được,

loài người sẽ đối mặt với đói lạnh.


Chorus

Tia chớp chiếu rọi thẳng từ Đông sang Tây.

Đức Chúa Trời đến phương Đông,

nào phải Tây phương.

Ngài mang theo vùng đất, vùng đất tên Ca-na-an

đến cho những người ở quốc gia phương Đông này.

Tia chớp chiếu rọi thẳng từ Đông sang Tây.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Bảy tiếng sấm rền – Tiên đoán rằng Phúc Âm của vương quốc sẽ truyền bá khắp vũ trụ

Trước: 12 Đức Chúa Trời đã mang sự vinh hiển của Ngài đến phương Đông

Tiếp theo: 14 Đức Chúa Trời đã xuất hiện trong vinh quang ở phương Đông của thế giới

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger