567 Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là quan trọng nhất trong nhân loại

Verse 1

Trong tâm tính của con người bình thường,

không có sự quanh co hay giả dối.

Họ có quan hệ bình thường với nhau,

họ không đứng lẻ loi một mình.

Và cuộc sống của họ không tầm thường,

cuộc sống của họ cũng không suy đồi.


Verse 2

Đức Chúa Trời được tôn cao hơn hết,

lời Ngài tràn ngập trong những người này.

Con người sống trong hòa bình với nhau,

dưới sự chăm sóc, bảo vệ của Ngài.

Trần gian tràn đầy thuận hòa muôn nơi,

mà không bị Sa-tan quấy phá.


Chorus 1

Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời

là quan trọng nhất với những người ấy.

Họ như thiên thần, tinh sạch, đầy sức sống,

không bao giờ than van về Ngài.

Họ nỗ lực hết mình

vì sự vinh hiển của Ngài trên đất.


Bridge

Khi Đức Chúa Trời

ngự trên ngai trong lòng người,

dân sự, các con trai Ngài sẽ thống trị thế gian.

Những lời này nói đến thời điểm

các thiên thần trên đất

vui hưởng phước lành

của việc phục vụ Ngài trên trời.


Verse 3

Bởi vì con người chính là biểu hiện

của các linh hồn thiên thần, cho nên

Ngài phán con người sẽ sống trên đất,

như thể họ đang sống trên trời.

Và họ sẽ phục vụ Ngài

trên đất như thiên thần làm trên trời.


Chorus 2

Và như thế trong những tháng ngày

họ sống dưới trần thế,

họ sẽ được vui hưởng

những phước lành của tầng trời thứ ba.

Đây là những điều thực sự

được nói đến trong những lời này.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ”, Chương 16

Trước: 566 Đức Chúa Trời ban phúc lành cho những ai trung thực

Tiếp theo: 568 Ngươi nên chấp nhận sự quan sát của Đức Chúa Trời trong mọi việc mình làm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger