575 Đức Chúa Trời chú trọng tấm lòng con người

Verse 1

Khi một người đón nhận những gì được Đức Chúa Trời giao phó,

Ngài có tiêu chuẩn phán xét hành động của họ tốt hay xấu,

liệu họ có vâng phục hay không,

và liệu người đó đã đáp ứng đã thỏa mãn được ý muốn của Ngài chưa,

điều họ làm có đáp ứng được tiêu chuẩn này chưa.

Điều Đức Chúa Trời quan tâm

chính là tấm lòng của người đó,

không phải những hành động bề ngoài của họ.

Không phải là Ngài sẽ ban ân phước

miễn họ làm gì đó, bất kể họ làm như thế nào.

Đây là sự hiểu lầm của con người về Ngài.

Ngài không chỉ nhìn kết quả sau cùng của sự việc,

mà còn chú trọng hơn vào việc thái độ và tấm lòng

của một người như thế nào

trong quá trình phát triển của sự việc,

và Ngài sẽ xem xét liệu có sự vâng phục,

liệu có sự chu đáo,

khao khát thỏa mãn Ngài trong lòng họ không,

khao khát thỏa mãn Ngài trong lòng họ không.

Verse 2

Khi một người đón nhận những gì được Đức Chúa Trời giao phó,

Ngài có tiêu chuẩn phán xét hành động của họ tốt hay xấu,

liệu họ có vâng phục hay không,

và liệu người đó đã đáp ứng đã thỏa mãn được ý muốn của Ngài chưa,

điều họ làm có đáp ứng được tiêu chuẩn này chưa.

Điều Đức Chúa Trời quan tâm

chính là tấm lòng của người đó,

không phải những hành động bề ngoài của họ.

Không phải là Ngài sẽ ban ân phước

miễn họ làm gì đó, bất kể họ làm như thế nào.

Đây là sự hiểu lầm của con người về Ngài.

Ngài không chỉ nhìn kết quả sau cùng của sự việc,

mà còn chú trọng hơn vào việc thái độ và tấm lòng

của một người như thế nào

trong quá trình phát triển của sự việc,

và Ngài sẽ xem xét liệu có sự vâng phục,

liệu có sự chu đáo,

khao khát thỏa mãn Ngài trong lòng họ không,

khao khát thỏa mãn Ngài trong lòng họ không.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 574 Thực hành lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận của ngươi là điều then chốt

Tiếp theo: 576 Thực hiện bổn phận của một người có nghĩa là làm tất cả những gì họ có thể

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale. There was a rapid increase in the members of churches in various locations. At the same time, many signs and wonders occurred, and many people in various denominations returned to Almighty God as a result of receiving God’s revelations or seeing these signs and wonders. If the Holy Spirit had not worked, what could man do? This made us realize: Although we understood some truths, we could not testify to Almighty God through our human strength alone. After these people from various denominations accepted Almighty God, they gradually became certain of Almighty God in their hearts through eating and drinking and enjoying the word of Almighty God, and after a period of time, there was produced in them genuine faith and obedience. People from every denomination were thus lifted before the throne, and no longer expected to “meet the Lord in the sky” as they had imagined.

Quan điểm các tín đồ cần có

Con người đã đạt được gì kể từ lần đầu tiên bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời? Ngươi đã biết được gì về Đức Chúa Trời? Ngươi đã thay đổi được...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger