575 Đức Chúa Trời chú trọng tấm lòng con người

Verse 1

Khi một người đón nhận những gì

được Đức Chúa Trời giao phó,

Ngài có tiêu chuẩn phán xét

hành động của họ tốt hay xấu,

liệu họ có vâng phục hay không,

và liệu người đó đã đáp ứng đã thỏa mãn

được ý muốn của Ngài chưa,

điều họ làm có đáp ứng

được tiêu chuẩn này chưa.

Điều Đức Chúa Trời quan tâm

chính là tấm lòng của người đó,

không phải những hành động bề ngoài của họ.

Không phải là Ngài sẽ ban ân phước

miễn họ làm gì đó, bất kể họ làm như thế nào.

Đây là sự hiểu lầm của con người về Ngài.

Ngài không chỉ nhìn kết quả sau cùng của sự việc,

mà còn chú trọng hơn

vào việc thái độ và tấm lòng

của một người như thế nào

trong quá trình phát triển của sự việc,

và Ngài sẽ xem xét liệu có sự vâng phục,

liệu có sự chu đáo,

khao khát thỏa mãn Ngài trong lòng họ không,

khao khát thỏa mãn Ngài trong lòng họ không.


Verse 2

Khi một người đón nhận những gì

được Đức Chúa Trời giao phó,

Ngài có tiêu chuẩn phán xét

hành động của họ tốt hay xấu,

liệu họ có vâng phục hay không,

và liệu người đó đã đáp ứng đã thỏa mãn

được ý muốn của Ngài chưa,

điều họ làm có đáp ứng

được tiêu chuẩn này chưa.

Điều Đức Chúa Trời quan tâm

chính là tấm lòng của người đó,

không phải những hành động bề ngoài của họ.

Không phải là Ngài sẽ ban ân phước

miễn họ làm gì đó, bất kể họ làm như thế nào.

Đây là sự hiểu lầm của con người về Ngài.

Ngài không chỉ nhìn kết quả sau cùng của sự việc,

mà còn chú trọng hơn

vào việc thái độ và tấm lòng

của một người như thế nào

trong quá trình phát triển của sự việc,

và Ngài sẽ xem xét liệu có sự vâng phục,

liệu có sự chu đáo,

khao khát thỏa mãn Ngài trong lòng họ không,

khao khát thỏa mãn Ngài trong lòng họ không.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I

Trước: 574 Thực hành lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận của ngươi là điều then chốt

Tiếp theo: 576 Thực hiện bổn phận của một người có nghĩa là làm tất cả những gì họ có thể

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Chương 18

Toàn bộ lời Đức Chúa Trời chứa đựng một phần tâm tính Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời không thể được bày tỏ hoàn toàn bằng lời, điều này...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger