134 Thực chất của Đức Chúa Trời là bất biến

Intro

Tâm tính và thực chất của Đức Chúa Trời

không bao giờ thay đổi.

Thay đổi trong danh xưng, công tác của Ngài

không có nghĩa là thực chất của Ngài đã thay đổi.


Verse 1

Nếu ngươi nói công tác của Ngài không thay đổi,

thì làm sao Ngài có thể hoàn thành được

kế hoạch quản lý của Ngài,

kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Ngài?

Ngươi biết Đức Chúa Trời không thay đổi,

nhưng ngươi có biết Ngài luôn mới

và không bao giờ cũ không?


Verse 2

Nếu như Ngài không thể thay đổi,

thì làm sao có thể dẫn dắt con người

đến tận hôm nay?

Và làm sao Ngài hoàn thành được

công tác của hai thời đại?

Công tác của Đức Chúa Trời luôn tiến triển,

tâm tính cố hữu của Ngài

dần được tỏ lộ với toàn thể nhân loại.


Chorus

Tâm tính và thực chất của Đức Chúa Trời

không bao giờ thay đổi.

Thay đổi trong danh xưng, công tác của Ngài

không có nghĩa là thực chất của Ngài đã thay đổi.

Nói một cách khác, Đức Chúa Trời

sẽ luôn là Đức Chúa Trời,

điều này sẽ không bao giờ,

không bao giờ đổi thay.


Verse 3

Ban đầu, tâm tính Đức Chúa Trời

ẩn giấu với con người.

Con người đơn giản là

không biết được gì về Ngài.

Nên Đức Chúa Trời dùng công tác của Ngài

để tỏ lộ với con người.

Nhưng điều đó không có nghĩa

tâm tính của Ngài thay đổi theo mọi thời đại.


Verse 4

Không phải tâm tính của Ngài thay đổi

vì ý muốn của Ngài luôn thay đổi,

mà dần được tỏ lộ theo từng bước

để con người có thể biết Ngài.

Nhưng đây không phải là bằng chứng

cho thấy tâm tính Đức Chúa Trời

vốn không phải là cố hữu

hoặc thay đổi theo các thời đại.


Chorus

Tâm tính và thực chất của Đức Chúa Trời

không bao giờ thay đổi.

Thay đổi trong danh xưng, công tác của Ngài

không có nghĩa là thực chất của Ngài đã thay đổi.

Nói một cách khác, Đức Chúa Trời

sẽ luôn là Đức Chúa Trời,

điều này sẽ không bao giờ,

không bao giờ đổi thay.


Bridge

Đức Chúa Trời tỏ lộ cho con người biết được

Đức Chúa Trời là gì qua các thời đại,

bởi vì một thời đại

không thể bày tỏ hết tâm tính của Ngài.

Khi nói “Đức Chúa Trời luôn mới,

không bao giờ cũ”

ám chỉ công tác của Đức Chúa Trời.

Khi nói “Đức Chúa Trời luôn bất biến”

ám chỉ Đức Chúa Trời có gì, là gì.


Verse 5

Ngươi không thể khiến công tác sáu nghìn năm

xoay quanh một điểm duy nhất,

hoặc giới hạn nó bằng những từ ngữ bất động.

Đó là sự ngu ngốc của con người.

Đức Chúa Trời không đơn giản

như con người tưởng tượng,

và công tác của Ngài không thể nấn ná

trong bất cứ thời đại nào.


Chorus

Tâm tính và thực chất của Đức Chúa Trời

không bao giờ thay đổi.

Thay đổi trong danh xưng, công tác của Ngài

không có nghĩa là thực chất của Ngài đã thay đổi.

Nói một cách khác, Đức Chúa Trời

sẽ luôn là Đức Chúa Trời,

điều này sẽ không bao giờ,

không bao giờ đổi thay.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3)

Trước: 133 Đức Chúa Trời làm công tác mới trong mỗi thời đại

Tiếp theo: 135 Công tác của Đức Chúa Trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger